SIRA Skolorna

SIRA, Swedish International Relief Association, är en svensk stiftelse med syfte att driva två specialskolor i Palestina för barn med olika former av inlärningssvårigheter. Målet är att fler palestinska barn ska fullfölja sin grundläggande skolgång.

Superhumans

Genom detta Superhumans Center-projekt byggs avdelningen för mental hälsa och stöd till traumatiserade barn i Ukraina som behöver proteser som ett resultat av Rysslands krig.

Rescue – International Rescue Committee

International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av konflikter och katastrofer.

Real Stars Stockholm

RealStars Stockholm är en ideell förening med syftet att verka för Fair Sex och en bättre värld fri från sextrafficking. Vi arbetar förebyggande - ingen ska utsättas för sexuell exploatering - och motverkar efterfrågan för att värna respekt för mänskliga rättigheter.

UNICEF – Ukraina

Invasionen av Ukraina har skakat Europa och världen. Miljontals civila har tvingats fly från sina hem och FN belyser att kriget skapat den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.

Ukrainahjälpen – Barn i nöd

Ukrainahjälpen - Barn i nöd är en ideell organisation som hjälper ukrainska flyktingar att ta sig till, och söka skydd, i Sverige

Psykologisk första hjälpen – War Child Ukraina

War Child har lång erfarenhet av barn i konflikter och vet den skada som krig kan göra på ett barns psykiska välbefinnande. War Child erbjuder därför psykologisk första hjälp till de ukrainska flyktingarna i Polen, Rumänien och Moldavien.

Dara Institute, Brasilien

Dara Institute i Brasilien arbetar för att främja socioekonomiskt utsatta barns psykologiska, näringsmässiga och fysiska utveckling genom integrerade strategier för hela familjen, vilka i sin tur bekämpar fattigdom och ojämlikheter.

Fryshuset

Projektet riktar sig till unga i ålder 12-29 år som befinner sig i, eller inom riskzonen för att hamna i, en kriminell eller destruktiv livsstil. Syftet är att motverka rekrytering till kriminella nätverk, öka framtidstron och stärka demokratiska värderingar hos målgruppen.

ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Syftet är att hitta de barn som utsatts för övergrepp och se till att de får hjälp. ECPATs personal analyserar de tips de får in och tar ner övergreppsmaterial från internet så att det inte sprids vidare

Futebol dá Força

Futebol dá Força är en internationell stiftelse som utbildar och stöttar fotbollstränare till att skapa trygga platser där de stärker tjejers självkänsla, ledarskap och hälsa, samtidigt som de arbetar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter långt utanför fotbollsplanen.

EllenCentret

Ellencentret finns för unga mellan 15 – 25 år som har erfarenheter av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad ”sugar dating” eller att bli såld av andra. De erbjuder gratis hjälp och stöd för alla samtidigt som de arbetar förebyggande för en värld fri från sexuell exploatering.

Knas Hemma

Knas Hemma är ungdomsorganisationen för samhällsplacerade. Genom ungdomarnas egna erfarenheter från samhällsvård vill Knas Hemma utbilda, sprida kunskap och bedriva påverkansarbete med målet att alla barn i samhällsvård ska bli sedda, lyssnade till och älskade.

Ersta Fristad

Ersta Fristad, en del av Ersta diakonis verksamhet, är ett skyddat boende dit kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation kan komma för att få skydd, stöd och behandling.

Mind – Mind the Children

Mind arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Mind driver Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen samt Mind Forum.

Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som grundades 1959. Svalorna Latinamerika verkar för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. De arbetar med 12 lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för att bekämpa barnsexhandel.

Solrosen

Solrosen är en verksamhet som sedan år 2000 arbetar med att ge direkt stöd till barn och unga i en familj med en frihetsberövad familjemedlem. Dessutom bidrar Solrosen med kunskap till andra organisationer som möter barnen.

Operation Smile

Varje år föds 200 000 barn i världen med läpp-käk-gomspalt. Ibland är denna felaktiga utveckling av ansiktet direkt livshotande och i många fall innebär den ett liv i utanförskap. Operation Smiles uppdrag är att med volontära sjukvårdsinsatser utföra operationer som ger möjlighet till ett värdigt liv.

WCPF- Toi Moi Mêmes Droits

World's Children's Prize Foundation utbildar och stärker barn så att de som förändrare, som barn och livet ut, kan stå upp för medmänsklighet, alla människors lika värde och barnets rättigheter (med fokus på flickors rättigheter)

War Child Colombia

War Child är en internationell barnrättsorganisation vars arbete går ut på att ge krigsdrabbade barn en chans till en bättre framtid genom psykosocialt stöd, utbildning och skydd. Under 2019 stöttade War Child omkring 300 000 personer i 16 länder.

Child10

Child10 samlar och stöttar gräsrotsorganisationer som arbetar mot människohandel och exploatering av barn. Det gör vi genom verksamhetsstöd, organisationsutveckling och samordning av insatser samt påverkansarbete och kunskapsspridning för att stärka skyddet för de barn som riskerar att utsättas.

Ingenjörer Utan Gränser

Ingenjörer utan gränser är en ideell organisation som använder teknisk expertis och ingenjörskonst för att adressera utmaningar relaterade till ojämlikhet och global utveckling såväl internationellt som i Sverige.

MusikBojen

MusikBojen verkar för att barn och ungdomar i Sverige ska få tillgång till musikterapi. Mottagarna är barnkliniker runtom i landet, HVB hem för barn och ungdomar samt BUP och Barnhabiliteringen.

House of Plenty Foundation

House of Plenty Foundation verkar för att hjälpa marginaliserade barn och ungdomar ur fattigdom och in i arbetslivet. Vårt arbete grundar sig i en specifik metod där unga får ta del av praktisk- och yrkesutbildning inom bland annat IT, engelska och entreprenörskap.

War Child Libanon

War Childs arbete går ut på att ge krigsdrabbade barn en chans till en bättre framtid genom psykosocialt stöd, utbildning och skydd. Under 2018 stöttade War Child över 215 000 personer i 16 länder. Mest barn, men också viktiga vuxna kring barnen.

Project Playground Sverige

Project Playground är en ideell organisation som arbetar för att förbättra livssituationen för barn och unga i utsatta situationer samt områden i Sverige och Sydafrika. Tack vare H.M. Drottning Silvias Stiftelse-Care About the Children har vi möjlighet att utveckla vår Stockholmsbaserade verksamhet.

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som verkar för att barn och unga ska bli tagna på allvar och få rätt hjälp av samhället. Det gör vi genom att erbjuda stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter.

Insamlingsstiftelsen mot Trafficking (IMT)

IMT är en nationell organisation som verkar för att stödja de som fallit offer för människohandel. 2015 grundade IMT Fonden för Barn i Människohandel, ett projekt som syftar till att stödja barn och unga som utsatts för trafficking.

Läkare i Världen

Läkare i Världen erbjuder inte bara hjälp till marginaliserade människor, vi vittnar också om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård. Varje år hjälper vi cirka 2 000 utsatta människor med medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning.

Erikshjälpen

Med barns drömmar som drivkraft vill Erikshjälpen vara med och förändra världen. Genom insatser för utbildning, hälsa samt trygghet och skydd ges barn och unga runt om i världen hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden.

Trygga Barnen

Trygga Barnen är en stiftelse som erbjuder hjälp till barn och unga som lever i eller har vuxit upp i en familj med missbruk, beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.

Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och för att den psykiska ohälsan ska minska bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år.

Ersta Vändpunkten

Ersta Vändpunkten, en del av Ersta Diakonis verksamhet, är en professionell mottagning för barn, tonåringar, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk.

Yennenga Progress

Yennenga Progress är en svensk/burkinsk ideell organisation som utifrån byn Nakamtenga i Burkina Faso, skapat konceptet Den Goda Byn, för att bygga välfärdssamhällen i mikroformat i länder som inte har en skattefinansierad välfärd, med struktur för lokal organisering och finansiering.

Ensamkommandes Förbund

Ensamkommandes Förbund är en ideell förening som är grundad och drivs utav ensamkommande unga ifrån olika länder. Fokus är att belysa att unga personer som kommit ensamma till Sverige både kan och vill representera sig själva.

Ronald McDonald Hus Lund

Ronald McDonald Hus i Lund är en Icke-vinstdrivande stiftelse vars främsta mål är att underlätta för svårt sjuka barn och deras familjer i samband med vård vid Universitetssjukhuset i Lund.

Mentor Lettland

Föreningen Mentor Lettland är en ideell organisation som verkar för att främja välmående bland unga som saknar stöd hemifrån.

Barnens Asylrättscentrum

Barnens Asylrättscentrum fokuserar på barn i asylprocessen, både de som är i Sverige med sin familj och de som är här utan. Vi arbetar för att deras rättigheter som barn ska respekteras i asylprocessen och för att barn och ungdomar ska få information om sina rättigheter och rätt juridisk rådgivning.

Bris

Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund ger vi idag stöd till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Vi arbetar för ett bättre samhälle för barn.

Scouterna

Scouterna ger över 65 700 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin.

ActionAid

ActionAid är en internationell organisation som finns i 48 länder. Vår vision är en värld utan fattigdom. Vi tror att alla har förmågan att förändra sitt liv till det bättre. Därför arbetar vi tillsammans med utsatta människor för att skapa långsiktigt hållbara förändringar.

Solvatten

Solvatten är en svensk innovation som renar och hettar upp vatten med solljus. Vi genomför nu ett Solvattenprojektet i Kakuma, Kenya där vi fokuserar på att hjälpa framför allt kvinnor och barn, som lever i extrem fattigdom.

World Children’s Prize – Moçambique

WCP utbildar och stärker barn att som förändrare stå upp för medmänsklighet, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Hittills har 45 miljoner barn i hela världen deltagit, sedan start år 2000.

War Child Project

Barn hör aldrig hemma i krig! War Child ger stöd till barn som berörs av konflikter runt om i världen genom att ge dem psykosocialt stöd, utbildning och skydd. Genom kreativa metoder hjälper vi barnen att komma över sin oro.

Project Playground

Project Playground är en ideell organisation som verkar för att förbättra utsatta barn och ungas möjligheter i livet genom en meningsfull fritid med fokus på individen. Project Playground startades 2010 och har flera verksamheter i kåkstäder utanför Kapstaden, Sydafrika.

Tostan

Tostan är en internationell organisation med verksamhet i Senegal och fem andra västafrikanska länder. Genom att undervisa i bland annat mänskliga rättigheter, demokrati, hälsa har människor i tusentals byar själva tagit initiativ till att upphöra med kvinnlig omskärelse och barnäktenskap.

Clownmedicin

Clowner förgyller sjukhusvistelsen för svårt sjuka barn genom improviserade möten. Våra professionella clowner har lång erfarenhet av att möta barn och vuxna i svåra skeden i livet. Lyhördhet och empati är clownens främsta redskap.

Färgstarka hälsosamtal

Vi ser inte på utsidan hur eleverna mår – vi måste fråga för att få veta! Det Färgstarka hälsosamtalet är en ny metodik, utvecklad för skolhälsovården, som fokuserar på elevens egen upplevelse av sin livssituation.

Lilla Erstagården

På Lilla Erstagården får svårt sjuka barn och ungdomar – och deras familjer – vård och stöd i livets slutskede.

Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Förskolan ger barnen i boendet en trygg plats i en tid när mycket annat är kaotiskt.

Mentor Sverige

Mentor är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för unga 13-17 år. Den som har en stark framtidstro kan lättare avstå från våld och droger! Organisationen jobbar också med att stötta, utbilda och uppmuntra tonårsföräldrar.

Non-Violence Project

I 20 år har Non-Violence Project arbetat i länder världen över med konkreta icke-våldsutbildningar. Förhoppningen är att skapa ansvarsfulla unga som leder världen framåt på ett fredligt sätt.

Door Step School

Organisationen Door Step School arbetar sedan 25 år med att utbilda barn i slummen i Mumbai, Indien. Man ger bland annat stödundervisning till barn som annars riskerar att hoppa av skolan i förtid.

Mentor USA

Mentor Foundation USA är en ideell organisation som arbetar med att förebygga drog- och alkoholmissbruk bland ungdomar i utsatta områden. De får samtidigt hjälp att identifiera och uppnå sina livsmål.