HMD

H.M. Drottning Silvias Stiftelse

Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn.

Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Läs mer

Aktuellt

Drottningen närvarar vid CATCH’s seminarium om människohandel och sexuellt utnyttjande av barn på EU’s internationella dag mot trafficking i samarbete med Child10, 2021-10-19

Läs mer

H.M. Drottning Silvias stiftelse CATCH blir huvudpartner till Child10 i kampen mot människohandel och sexuell exploatering av barn på flykt, 2020-06-01

Läs mer

Projekt

Care About the Children har givit stöd till ca 60 projekt hittills. Dessa projekt faller inom fyra tematiska kategorier; Psykosocialt Stöd, Utbildning, Hälsa och Utsatthet på Nätet, med ett speciellt fokus på flyktingbarn.

Stiftelsen stödjer projekt både i Sverige och Internationellt. Projekt har implementerats i över 20 länder, bland dessa i Colombia, Ghana, Indien, Jordanien, Lettland , Myanmar, Mocambique, Nicaragua, Senegal och Syrien för att nämna några.