HM Drottning Silvias Stiftelse - Care About the Children

H.M. Drottning Silvias Stiftelse

Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn.

Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Läs mer

Aktuellt

Tre nya och fem återansökande projekt beviljas anslag våren 2023, 2023-05-08

Läs mer

Intervju med Styrelsemedlem Caroline Cederlöf, 2023-01-24

Läs mer

Projekt

Care About the Children har givit stöd till 76 projekt hittills. Dessa projekt faller inom fyra tematiska kategorier; Psykosocialt Stöd, Utbildning, Hälsa och Utsatthet på Nätet, med ett speciellt fokus på flyktingbarn.

Stiftelsen stödjer projekt både i Sverige och Internationellt och projekt har implementerats i över 20 länder, bland dessa i Brasilien, Colombia, Ghana, Indien, Jordanien, Lettland , Myanmar, Mocambique, Nicaragua, Senegal och Syrien, för att nämna några.