HM Drottning Silvias Stiftelse - Care About the Children

H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children

Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn.

Stiftelsen har nu verkat i de tio år som den skulle drivas och läggs ner den 31 december 2023. Under dessa år har den givit stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Efter stiftelsens avslut kommer mer information om dess arbete att finnas tillgängligt här.

Läs mer

Aktuellt

Avslutande Seminarium och Drottningens Tack den 16 november, 2023-11-15

Läs mer

Tre nya och fem återansökande projekt beviljas anslag våren 2023, 2023-05-08

Läs mer

Projekt

Care About the Children har hittills givit stöd till 80 projekt. Dessa projekt faller inom fem tematiska kategorier; Psykosocialt Stöd, Utbildning, Hälsa, Sexuell Exploatering av Barn samt Barns Rättigheter med ett speciellt fokus på flyktingbarn.

Stiftelsen stödjer projekt både i Sverige och Internationellt och projekt har implementerats i över 20 länder, bland dessa i Brasilien, Colombia, Ghana, Indien, Jordanien, Lettland , Myanmar, Mocambique, Nicaragua, Senegal och Syrien, för att nämna några.