Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Genom goda förebilder i vuxenvärlden vill man stötta och inspirera ungdomar när de behöver det som mest – i tonåren. Drottning Silvias Stiftelse stöder ett pilotprojekt som ger fyra skolklasser möjlighet att få online-mentorer.

Mentor Sverige vill förebygga våld och droganvändning bland ungdomar, bland annat genom ett Mentorprogram för unga mellan 13 och 18 år. Mentorskapet kan ha olika form; det kan vara ett personligt mentorskap som sträcker sig över ett år, ett jobbmentorskap där elever i årskurs åtta och nio får träffa mentorer från olika yrkesgrupper eller ett proffsmentorskap som ger elever på högstadiet och gymnasiet en djupare inblick i vad det innebär att kliva in på arbetsmarknaden. För skolorna som deltar är verksamheten kostnadsfri.

Mentor Sverige jobbar också med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar. Man arrangerar bland annat föräldrakurser för privatpersoner och företag samt föräldraseminarier.

Från Drottning Silvias Stiftelse får Mentor Sverige stöd för att ge fyra skolklasser, i gymnasiet och högstadiet, online-mentorer. Mentorer och elever matchas vid ett fysiskt möte, och därefter kommer de att ha kontakt via Skype, chatt eller mejl minst en gång i veckan under tre månader, minst en halvtimme per tillfälle. Mentorn ska agera stöd och coach vid till exempel läxläsning, men ska också vara en person som eleven kan vända sig till med andra problem och frågeställningar.

– Alla behöver någon att prata med. Ungdomar speciellt. Någon som tar sig tid att se dem, som tar sig tid att lyssna. Många ungdomar i Sverige i dag saknar en vuxen att prata med. Det vill vi på Mentor ändra på, säger Mentor Sveriges generalsekreterare Karin Jordås.

Mentor Sverige ingår i den internationella paraplyorganisation Mentor Foundation, som grundades 1994 av H.M. Drottning Silvia i samarbete med Världshälsoorganisationen. Mentor finns i USA, Colombia, Storbritannien, Tyskland, Baltikum och Mellanöstern, och genomför också genom olika fältorganisationer projekt i sjuttiotal länder.

Alla projekt