Tostan

Barnäktenskap och kvinnlig omskärelse är grava kränkningar av mänskliga rättigheter. Tostans treåriga utbildningsprogram, Community Empowerment Program bygger på kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Mer än tre miljoner människor i över 7 000 byar har efter Tostans program fattat beslut om att upphöra med kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap.

Tostans treåriga utbildningsprogram Community Empowerment Program bygger på kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Deltagarna utbildas i hälsa och hygien, att skriva och räkna samt tränas i ledarskap. Vid lektionstillfällena diskuteras sociala normer som kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap och tusentals samhällen har efter Tostans program upphört med dessa skadliga sedvänjor. Utbildningen gör det möjligt för deltagarna att tillsammans besluta över sin framtid och hitta nya lösningar.

Tostan arbetar utifrån lokala förhållanden, kultur och språk. Bykommittéer ansvarar för att nya kunskaper och färdigheter omsätts i praktisk handling och sociala nätverk säkerställer att kunskaperna och idéerna sprids från samhälle till samhälle och lever kvar efter att Tostans program har avslutats.

Genom projektstödet från Drottning Silvias Stiftelse får 10 byar i Foutaregionen i norra Senegal utbildning under tre år.
Vårt utbildningsprogram vänder sig till tonåringar och unga kvinnor i grupper om 25 personer, som inte har fått möjlighet att gå i skolan. Deltagarna kommer att under utbildningens första del fokusera på mänskliga rättigheter, hälsa, hygien och barns rättigheter. Under den andra delen av utbildningen lär sig deltagarna att läsa, skriva och räkna och får kunskaper om inkomstgenerande projekt. I undervisningen används mobiltelefoner för att stimulera till läsning och skrivning genom SMS.

Alla projekt