Om stiftelsen

Drottningens hjärta har alltid klappat extra för barnen. Under flera decennier har hon vurmat för världens unga och hennes arbete för utsatta barn har rönt respekt världen över.

Med tillkomsten av stiftelsen ”Care about the children” i december 2013 har Drottningen ytterligare möjlighet att ge stöd till barn som tillhör samhällets mest utsatta; till de barn som själva saknar en röst. Initiativet till stiftelsen togs under våren 2013 då ett arbete med insamling startade och leddes av en kommitté under ledning av Olof Stenhammar. Stiftelsen överlämnades som en gåva till Drottningen i samband med hennes 70-årsdag i december samma år.

Stiftelsens verksamhet bygger på generösa gåvor som inkom i samband med Drottningens födelsedag i december 2013 från privatpersoner och några företag/organisationer, bl. a. Svenska Postkodlotteriet, Svenska Handelsbanken, IKEA och Dafgårds.

Det beslutades från början att stiftelsen endast skulle vara verksam under tio år, och det är därför en av få Kungliga Stiftelser som läggs ner, vilket den kommer att göra den 31 december 2023.

Vision
Att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda, att få gå i skolan och att få växa upp i en trygg och sund miljö.

Vårt uppdrag
Att i väl definierade projekt ge bidrag som direkt kommer de mest utsatta barnen i världen till del. Barnen ska få stöd för utbildning, god vård och omsorg och möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt. De ska helt enkelt få vara just barn!

 

 

Ansökningsförfarande

Drottning Silvias Stiftelse tar inte längre emot nya ansökningar, då den kommer att läggas ner den 31 december 2023.

 1. Stiftelsen erbjuder utvalda organisationer att ansöka om projektstöd, enligt Stiftelsens egen ansökningsmall.
 2. Ett Expertråd bedömer ansökan utifrån stiftelsens ändamål och lämnar sina rekommendationer till styrelsen.
 3. Styrelsen fattar beslut två gånger årligen (prel. mars och september) om beviljande eller avslag av ansökan.
 4. All kontakt sker mellan Stiftelsens verksamhetschef och en kontaktperson hos den sökande organisationen.

Sökande organisation bör uppfylla följande kriterier:

 • Väl etablerad ideell organisation
 • Varit verksam och kan uppvisa två års reviderade bokslut
 • Med fördel inneha 90-konto och/eller medlem i organisationen FRII (gäller för svensk organisation)
 • Egen finansiering av betydelse
 • Politiskt obunden

Projektidéer som kan beviljas bidrag:

 • Ska ge direkt stöd till utsatta barn i deras utveckling, ökad trygghet och förbättrad hälsa.
 • Väl definierat ändamål och förväntat resultat
 • Ska ha långsiktig effekt, det vill säga insatserna i projektet skall leva vidare efter projekttidens slut.
 • Projektstöd beviljas för ett år, med möjlighet att söka igen efter ett år.

Drottning Silvias Stiftelse tar inte längre emot nya ansökningar, då den kommer att läggas ner den 31 december 2023.