Om stiftelsen

Drottningens hjärta har alltid klappat extra för barnen. Under flera decennier har hon vurmat för världens unga och hennes arbete för utsatta barn har rönt respekt världen över.

Med tillkomsten av stiftelsen ”Care about the children” i december 2013 fick Drottningen ytterligare möjlighet att ge stöd till barn som tillhör samhällets mest utsatta; till de barn som själva saknar en röst. Initiativet till stiftelsen togs under våren 2013 då ett arbete med insamling startade och leddes av en kommitté under ledning av Olof Stenhammar. Stiftelsen överlämnades som en gåva till Drottningen i samband med hennes 70-årsdag i december samma år.

Stiftelsens verksamhet byggde på generösa gåvor som inkom i samband med Drottningens födelsedag i december 2013 från privatpersoner och några företag/organisationer, bl. a. Svenska Postkodlotteriet, Svenska Handelsbanken, IKEA och Dafgårds.

Det beslutades från början att stiftelsen endast skulle vara verksam under tio år, och det är därför en av få Kungliga Stiftelser som läggs ner, vilket den gjorde den 31 december 2023.

Vision
Att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda, att få gå i skolan och att få växa upp i en trygg och sund miljö.

Vårt uppdrag var
Att i väl definierade projekt ge bidrag som direkt kommer de mest utsatta barnen i världen till del. Barnen ska få stöd för utbildning, god vård och omsorg och möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt. De ska helt enkelt få vara just barn!

 

 

Drottning Silvias Stiftelse tar inte längre emot nya ansökningar, då den lades den 31 december 2023.

Ansökningsförfarandet var som följande:

 1. Stiftelsen erbjöd utvalda organisationer att ansöka om projektstöd, enligt Stiftelsens egen ansökningsmall.
 2. Ett Expertråd bedömde ansökan utifrån stiftelsens ändamål och lämnade sina rekommendationer till styrelsen vilka presenterades tillsammans med verksamhetschefens rekommendationer.
 3. Styrelsen fattade beslut två gånger årligen (prel. mars och september) om beviljande eller avslag av ansökan.
 4. All kontakt skedde mellan Stiftelsens verksamhetschef och en kontaktperson hos den sökande organisationen.

Sökande organisation behövde uppfylla följande kriterier:

 • Vara en väl etablerad ideell organisation
 • Varit verksam och kunna uppvisa två års reviderade bokslut
 • Med fördel inneha 90-konto och/eller var medlem i organisationen FRII (gäller för svensk organisation)
 • Hade egen finansiering av betydelse
 • Var politiskt obunden

Projektidéer som kunde beviljas bidrag:

 • Skulle ge direkt stöd till utsatta barn i deras utveckling, ökad trygghet och förbättrad hälsa.
 • Hade ett väl definierat ändamål och förväntat resultat
 • Hade en långsiktig effekt, det vill säga insatserna i projektet skulle leva vidare efter projekttidens slut.
 • Projektstöd beviljades för ett år, och det fanns möjlighet att söka igen efter ett år.

Drottning Silvias Stiftelse tar inte längre emot nya ansökningar, då den lades ner den 31 december 2023.