Avslutande Seminarium och Drottningens Tack den 16 november

Den 16 november håller Stiftelsen ett avslutande seminarium på Kungliga Slottet. H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children startades i samband med drottningens 70-årsdag och har under de tio åren den varit verksam arbetat med att hjälpa utsatta barn genom att stödja barnrättsorganisationer inom olika ämnesområden, och…

Läs mer

Tre nya och fem återansökande projekt beviljas anslag våren 2023

Våren 2023 tilldelas anslag till fem återansökande projekt samt tre nya, vilka främjar barn och ungas stöd, utbildning samt tryggare vardag on-line och off-line både i Sverige och internationellt. Samtliga ansökningar som inkom under ansökningsperioden granskades och genomgick en urvalsprocess med vårt expertråd som utvärderade ansökningarna, varefter styrelsen tog beslut.  …

Läs mer

Intervju med Styrelsemedlem Caroline Cederlöf

Vi på Care About the Children är stolta att presentera en av medlemmarna i vår styrelse: Caroline Cederlöf  Caroline är det senaste tillskottet i styrelsen och satt tidigare i Care About the Childrens expertråd. Hon har lång erfarenhet av arbete inom ideell sektor, bland annat från Världsbanken och WHO, samt från den Globala fonden mot…

Läs mer

Drottning Silvias Stiftelse C A T C H ger anslag till två nya projekt samt beviljar sex projektförlängningar

Hösten 2022 tilldelas anslag till två nya samt sex återansökande projekt, vilka främjar barn och ungas psykosociala stöd, utbildning samt tryggare vardag on-line och off-line både i Sverige och internationellt. Samtliga ansökningar som inkom under ansökningsperioden granskades och genomgick en urvalsprocess med vårt expertråd som utvärderade ansökningarna, varefter styrelsen tog beslut….

Läs mer

Seminarium om barns hälsa ur ett globalt perspektiv med SIGHT, WarChild och UNICEF

Igår den 1 juni, på internationella barnens dag, samlades SIGHT-nätverken för barnhälsa och mental hälsa ihop med H.M. Drottning Silvia’s Stiftelse- Care About the Children för att lyfta frågan om psykisk hälsa tillsammans med ett 30-tal aktörer. Karolinska Institutet, War Child, UNICEF Sverige och UNICEF Office of Innovation presenterade sina senaste…

Läs mer

Care About the Children håller nätverksträff för att uppmuntra samarbete mellan organisationer som arbetar mot samma mål.

Den fjärde maj anordnade Care About the Children en informell nätverksträff för 22 av de organisationer som får, eller tidigare har fått, ekonomiskt stöd för sitt arbete med barn och ungas psykiska ohälsa.  De 22 organisationer som var inbjudna arbetar på olika sätt för att motverka mental ohälsa hos…

Läs mer

H.M. Drottningen Silvias stiftelse beviljar anslag till två nya projekt samt fem projektförlängningar 

Våren 2022 beviljades anslag till två nya projekt samt fem återansökande projekt. Utöver detta tilldelades även tre organisationer akut ekonomiskt stöd för deras arbete med krisen i Ukraina. Samtliga beviljade projekt främjar barns psykologiska välmående, deras rättigheter samt tillgång till en trygg vardag i Sverige och/eller utomlands.   Samtliga ansökningar…

Läs mer

Kungaparet bjuder in till möte med anledning av kriget i Ukraina

Den 25 mars bjöd kungaparet och kronprinsessparet in sakkunniga från hjälporganisationer som är engagerade att Ukraina och i landets grannländer till ett möte i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.   Mötet syftade till att genom erfarenhetsutbyte uppmuntra samverkan mellan organisationer och på så sätt stärka barns trygghet och skydd.   Under mötet…

Läs mer

H.M. Drottning Silvias stiftelse ger anslag till Ukrainahjälpen- Barn i nöd för deras insats med Polferries

Sedan krigets start har mer än tre miljoner människor behövt fly sina hem i Ukraina. Varje dag färdas hundratals krigsflyktingar från Gdańsk till Nynäshamn och från Świnoujście till Ystad – per den 24 mars har fler än 20 000 flyktingar tagit sig över Östersjön för att söka skydd i Sverige.  …

Läs mer

H.M. Drottning Silvias stiftelse stödjer War Child och UNICEF i deras arbete för ukrainska barn

Kriget som har rasat i Ukraina de senaste veckorna har skakat Europa och världen. Totalt har 1,5 miljoner civila behövt fly sina hem och FN belyser kriget som den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. I alla krig så drabbas barnen värst av alla; de psykologiska menen från…

Läs mer