Ersta Fristad

Till Ersta Fristad kommer kvinnor och barn från hela landet som flytt från våld i hemmet. Boendet ligger på hemlig adress och har högsta säkerhetsklass. Det är viktigt att de barn som bor hos oss får fortsätta att vara barn, därför erbjuder vi varje dag barnverksamhet där erfaren personal arbetar med att stärka och hjälpa barnen.

Med stöd från bl.a. Drottning Silvias stiftelse säkerställer vi att vi kan bedriva en högkvalitativ verksamhet för barnen som kommer till boendet. Det är ovanligt att det finns en särskild barnverksamhet på skyddade boenden och därför spelar barnverksamheten på Ersta Fristad en viktig roll i arbetet med att hjälpa barnen att hitta en trygghet igen.

Det är djupt traumatiska upplevelser som barnen bär med sig. Ibland har papporna, eller männen som mamman levt med, misshandlat dem direkt, ibland har de sett när mamman blivit misshandlad, ibland har de funnits i rummet intill när misshandeln pågått. Barnen är ofta traumatiserade, begränsade i sin utveckling och i stort behov av en trygg och strukturerad tillvaro. Oftast har de tagit på sig ett stort ansvar för vad som hänt i familjen och tvingats ta ett vuxenansvar eftersom mamman har varit i en så djup kris. De har kanske inte gått i förskola eller varit ute och lekt med andra barn och har ett uppdämt behov av att bara få vara barn. Genom att delta i barnverksamheten får barnen en struktur i vardagen och får träffa andra barn i samma situation.

För att barnen ska kunna bearbeta sina upplevelser och sin rädsla genomförs särskilda samtal med dem, tillsammans med mamma eller på tu man hand. Vid behov kan barnen få eget ombud som kan berätta hur barnet mår och vad hon/han behöver vid möten med socialtjänsten.

En viktig del i arbetet är också att hjälpa och stödja kvinnan i att ta tillbaka sin föräldraroll som många gånger har blivit fråntagen henne som en konsekvens av våldet. Kvinnorna har levt under så stor press under så lång tid att de ofta har förlorat självförtroendet, också som mammor. Målsättningen är att tiden hos Ersta Fristad ska bli en början till en förändring i livet, ett steg på vägen till en tillvaro utan våld. Ersta Fristad har funnits sedan 1970.

Alla projekt