Project Playground

Genom att erbjuda en fristad från kåkstädernas hårda villkor ger Project Playground barn och unga ro att utveckla självkänsla, ambitioner, ansvar och gemenskap – verktyg att påverka sina egna liv. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället.

Alltför många gånger får barn själva ta ansvar när omvärlden brister i sitt. För barnen i Sydafrikas kåkstäder är fritiden den allra farligaste och mest sårbara tiden på dygnet. Det är på gatan som barn och unga löper störst risk att hamna snett, det är på helgerna som de vuxnas alkohol- och drogmissbruk i hemmet är som värst. Därför finns Project Playground.

Vi stärker barns och ungas personliga och sociala utveckling genom kostnadsfri organiserad aktivitet, sport och stödprogram efter skoltid fem dagar i veckan. Alla barn och unga mellan 4-21 år, oavsett bakgrund och förutsättningar, är välkomna till våra centers.
Exempel på några av våra aktiviteter är; musik, dans, drama, fotboll, psykologisk stöttning av kuratorer och ett mycket populärt näringsrikt mål mat varje dag. Dessutom är vi extra stolta att erbjuda förmiddagsprogram för funktionshindrade barn.

Tack vare stöd från Drottning Silvias Stiftelse har vi nu kunnat utöka verksamheten med ett nytt fritidscenter i Gugulethu, som under 2015 tar emot 180 barn och ungdomar. Totalt engagerar Project Playgrounds verksamhet idag 750 barn och ungdomar i tre kåkstäder.

Alla projekt