Project Playground Sverige

Project Playground verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet. Visionen är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv. Vi arbetar på individnivå med att inspirera, motivera och engagera barn och unga till att ta tillvara på sin inre kraft och potential. Detta gör vi genom coachning, social verksamhet och organiserade aktiviteter inom idrott, kultur och utbildning.

Project Playground arbetar för en värld där varje barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och möjligheten att påverka sitt eget liv i en positiv riktning. Vår verksamhet i Sverige initierades under 2016 med syfte att aktivera ensamkommande och nyanlända, detta då deras utanförskap och utsatthet hade starka likheter med organisationens målgrupper i Sydafrika. Sedan hösten 2018 riktar sig projektet i Sverige även till unga utan sysselsättning.

Project Playgrounds center i Hallonbergen har öppet under vardagskvällar och erbjuder aktiviteter så som studiehjälp, samhällsorientering, datakunskap, vägledning, personlig utveckling, jobbsökning samt ett antal fritidsaktiviteter, däribland musik, dans, teater och kickboxning. Gemensamt för de barn och unga som vi stödjer är att de helt eller delvis saknar resurser för att själva kunna finansiera en berikande fritid. Därför är all verksamhet i Project Playgrounds regi helt kostnadsfri för våra deltagare.

Vi är övertygade om att sport, teater, dans, musik och stöd skapar en positiv gemenskap som minskar risken för att unga söker sig till destruktiva miljöer. Därför har vi under året nått ut till över 700 barn och unga i syfte att skapa en trygg och inkluderande plats för möten och samtal. Av de 700 som deltagit har över 350 provat på olika aktiviteter i våra verksamheter, flera har även funnit ny sysselsättning, så som praktik eller jobb, eller fått stöd för att klara sin skolgång.

Stödet från Drottning Silvias Stiftelse gör det möjligt för oss att fortsätta vår verksamhet och låta fler barn och unga ta del av våra aktiviteter, med hopp om att de som deltar får en ökad tro på framtiden samt möjlighet att påverka sina liv i en positiv riktning.

Alla projekt