Frågor och svar

Varför har Drottning Silvias Stiftelse lagts ner?

– Stiftelsen var en gåva till Drottningen på Hennes 70-års dag och skulle verka under 10 år. Det skrevs in i stadgarna att stiftelsen under den perioden skulle dela ut samtliga medel som donerades, och att den skulle läggas ner den 31 december 2023. För den som är intresserad av Drottningens andra stiftelser hänvisar vi till exempel till Childhood eller Mentor, eller att läsa mer på Kungahusets hemsida om dess många stiftelser.

Vilka typer av projekt ger Drottning Silvias Stiftelse stöd till?

– Projekt som ger direkt stöd till barn och unga (0-18 år) i Sverige och övriga världen. Projekten ska syfta till att stödja barnen i deras utveckling, ge dem ökad trygghet och förbättrad hälsa. Det innebär att stiftelsen inte beviljar stöd till forskning eller andra indirekta projektidéer. Läs mer om kriterier för organsationer och projekt under ”Om stiftelsen”.

 

Går det att söka bidrag hos Drottning Silvias Stiftelse?

– Stiftelsen utser själv de projekt man vill ge stöd till under de sammanlagda 10 år som man ska verka. Stiftelsen ska upplösas 31 december 2023. Följaktligen finns inga ansökningshandlingar utlagda på hemsidan. Om ni har en projektidé som ni tror ligger i linje med stiftelsens ändamål, sänd då ett mejl till info@drottningsilviasstiftelse.se Läs mer om stiftelsens arbetsmetoder under ”Om stiftelsen”.

 

Vem beslutar om vilka projekt som beviljas stöd?

– Stiftelsens styrelse, med H. M. Drottningen som Hedersordförande, beslutar om vilka projekt som ska få projektstöd. Läs mer om hur projekt väljs ut, bedöms och beslutas under ”Om stiftelsen”.

 

Var kan jag läsa mer om de Kungliga stiftelserna?

– Läs mer om de kungliga stiftelserna på: www.kungahuset.se/stiftelser

 

Var kan jag hitta pressbilder på Drottning Silvia?

– Pressbilder och information om hur de får användas finns på www.kungahuset.se/press/pressbilder