Läkare i Världen

Läkare i Världen är en människorättsorganisation och en del av det internationella nätverket Médecins du Monde (MdM) Vi hjälper de som saknar juridiskt och medicinskt stöd när de riskerar att berövas sin rätt till hälsa och skydd. Vi ger medicinskt, juridiskt och psykosocialt stöd.

Läkare i Världen har bedrivit psykosocial och juridisk verksamhet sen 1991. Många migranter lever under mycket svåra förhållanden vilket skapar stor stress och såväl fysisk som psykisk ohälsa. Läkare i Världen driver därför en psykosocial mottagning i Stockholm där papperslösa och andra migranter får stöd och hjälp kostnadsfritt. 

I samarbete med Läkare i Världens juridiska rådgivning genomför den psykosociala mottagningen utredningar av enskilda personers psykiska hälsa. Psykisk ohälsa bland migranter hänger ofta samman med stress, hot och förföljelser. Personer som besöker den psykosociala mottagningen erbjuds om möjligt även stöd och hjälp att kontakta myndigheter och liknande instanser. 

Med stöd från bl.a. Drottning Silvias Stiftelse  får vi med projektet “Barn i Migration” möjlighet att skapa goda stödfunktioner för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, samt barn som kommit hit med sin familj och som drabbats av psykisk ohälsa. Genom att införa ett stödprogram för b.l.a gode män som innefattar utbildningar och handledning skapar vi bättre förutsättningar för dem att kunna orka och ge bra stöd till barnen i deras närhet. I verksamheten ska vi också bedriva stödsamtal till barnen och deras eventuella familjer. 

Alla projekt