Scouterna och 4H – tillsammans för barn och ungas psykiska hälsa!

Den psykiska ohälsan hos unga sprider sig i Sverige och internationellt. Varken scouterna eller 4H marknadsför sig som organisationer för barn och unga med psykisk ohälsa, men det har visat sig att många barn och unga som kommer till deras verksamheter mår dåligt och att båda organisationernas närhet till naturen, fritidsliv och samtal med ledare hjälper barn och unga att stilla jobbiga tankar.

Under en förstudie som utfördes av 4H i januari-mars 2021 identifierades att 4H-gårdarna är en bra plats för ungdomar med psykisk ohälsa. Genom samtal och intervjuer blev det tydligt att unga personer med psykisk ohälsa känner sig trygga på 4H-gårdarna. De berättade att barnen finner ett lugn hos t ex djuren som, med en av de intervjuade flickornas egna ord, inte dömer dem. 

Scouterna driver ett projekt som heter ”We are All ears” där ledare lär sig att samtala med deltagare och får fördjupad kunskap, verktyg och möjlighet att träna i att lyssna, samtala och fånga upp om någon mår dålig via workshops, utbildningsmaterial eller genom att genomföra aktiviteter kopplade till projektet i sin egen kår. 

Under projektet kommer Scouterna och 4H mötas på nationell nivå samt besöka och lära känna varandras verksamheter. De kommer tillsammans att besöka Kättilsröds 4H-gård, som har haft stor framgång i att bekämpa psykisk ohälsa, för att intervjua ledare och deltagare i ”hälsogrupperna” på gården om vad som fungerar bra. Samt 4H kommer att bli inbjudna till Scouternas Jamboree m.m. för att lära sig om Scouternas arbete. 

 Stödet från Care About the Children kommer att ge Scouterna och 4H möjligheten att utforska ett samarbete och sedan tillsammans utbilda organisationernas ledare och gemensamt arbeta för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Förhoppningen är att samarbetet leder till nya projekt och ett ökat utbyte framöver. 

 

Alla projekt