War Child Colombia

Inget barn har någonsin startat ett krig. Ändå är det ofta barnen som drabbas hårdast. War Child skapar förändring genom att skydda barn från våld och erbjuda dem psykosocialt stöd och utbildning. Sedan 2006 har War Child varit aktiva i Colombia. I och med flyktingströmmar från Venezuela och pågående Coronapandemi är behovet av stöd till de mest utsatta barnen större än någonsin.

Krisen i Venezuela har pågått sedan 2015 och över fem miljoner människor har flytt från landet. Omkring 1,5 miljoner av dem har tagit sig till grannlandet Colombia, där War Child redan driver flertalet projekt. Colombia återhämtar sig ännu från det sextioåriga inbördeskrig som härjat i landet och de enorma antalet flyktingar från Venezuela innebär en stor utmaning för en redan pressad nation.

Projektet Safer Together!, som finansieras av Drottning Silvias Stiftelse, riktar sig till barn och unga på flykt från Venezuela, som just nu lever i en mycket utsatt situation i Colombia. Genom projektet involveras barn och deras familjer i War Childs beprövade och evidensbaserade aktiviteter för att stärka psykiskt välmående. Covid-19 har bidragit till att ytterligare försämra situationen för en redan utsatt målgrupp och behovet av insatsen har blivit ännu mer relevant.

Safer Together! har initierats i provinsen La Guajira, intill gränsen mot Venezuela, där War Child är en av mycket få biståndsorganisationer som är aktiva. Genom bidraget från Drottning Silvias Stiftelse kommer War Child ge stöd till omkring 4 000 barn, samt vuxna i deras närhet, med psykosocialt stöd och skydd. Safer Together! inleddes under våren 2020 och pågår ett år framåt.

Alla projekt