Door Step School

Organisationen Door Step School jobbar för att barn som bor i slummen i Indien ska få stödundervisning för att kunna fullfölja grundskolan. Tack vare stöd från Drottning Silvias Stiftelse kan nu samarbete med ytterligare en kommunal skola i Mumbai inledas.

För mer än 25 år sedan startade den indiska kvinnan Bina Lashkari organisationen Door Step School, med målet att göra utbildning tillgänglig för de miljontals barn som bor på gatorna och i slumområden i Mumbai.

De barn som växer upp i slummen i Mumbai har ofta svårt att klara av skolarbetet, vilket leder till att många hoppar av redan under sina första år i skolan. Majoriteten av dessa barn har föräldrar som inte själva har gått i skolan och som därför inte kan ge barnen något stöd med läxorna hemma. Det är också svårt att hinna med läxor när man behöver hjälpa till att passa yngre syskon och utföra andra sysslor i hemmet.

Door Step School samarbetar i dagsläget med nio kommunala skolor runtom i Mumbai. Organisationen tillhandahåller sina egna lärare och all slags stödundervisning sker under ordinarie lektionstid där barnen som behöver stöd undervisas i mindre grupper tills det att eleven uppnått samma nivå som klasskamraterna.

Tack vare stöd från Drottning Silvias Stiftelse kan nu Door Step School inleda samarbete med ytterligare en kommunal skola i Mumbai.

Projektet förväntas nå ut till ungefär 3 000 barn. Stödet till skolan delas in i tre olika områden;

  1. Läsförståelse. En timme per dag kommer Door Step Schools lärare till klassrummet med böcker för att förbättra barnens läsförståelse, för alla barn klass 1-7.
  1. Stödundervisning. Två timmar varje dag får barnen som upplever svårigheter i skolan extra stöd i små grupper (upp till 15 barn). Här får de mer personlig hjälp i olika ämnen som de har svårigheter i.
  1. Kurator. Door Step School tillhandahåller en kurator som arbetar i skolan. Hon observerar barnen på lektionerna för att avgöra vem som kan behöva hjälp. Övriga lärare kan även hänvisa elever till henne. Detta är barn som har omfattande koncentrationssvårigheter eller andra inlärningssvårigheter.

Alla projekt