House of Plenty Foundation

House of Plenty Foundation syftar till att lyfta barn ur fattigdom och arbetslöshet genom att erbjuda dem utbildning i tre kärnämnen engelska, IT och entreprenörskap. Unikt för arbetet är att vi tillämpar en metodik som utvecklats av grundaren Dr. Wanjiku Kaime Atterhög och som är resultatet av flera års forskning.

Stiftelsen grundades av Dr. Wanjiku Kaime Atterhög som ett direkt resultat av den forskning hon genomförde i samband med sin doktorsavhandling vid Uppsala Universitet. Studien som fokuserade på gatubarn i Kenya visade att många barn valde att återvända till ett liv på gatan trots att flertalet organisationer erbjöd dem utbildning, mat och boende. Genom intervjuer fick barnen möjlighet att själva berätta om sin situation samt sina behov och drömmar om framtiden – barnens utsagor blev startskottet för House of Plenty Foundation och lade grunden till den metod vi idag följer.

Vi erbjuder barn och unga utbildning i tre kärnämnen, engelska, IT och entreprenörskap i syfte att förse dem med så väl praktisk som teoretisk kunskap och verktygen som krävs för att konkurrera om jobb, ta del av högre utbildning eller starta eget företag. Därtill hoppas vi kunna bidra till förbättrad fysisk och psykosocial hälsa genom att eleverna även har fysiska och estetiska aktiviteter under skoldagen.

Idag bedriver vi två träningscenter, så kallade HOPE – Vocational Training Institutes (HOPE-VTI). Det första centret grundades år 2012 i Nakuru, Kenya medan det andra centret öppnades i Kampala, Uganda under 2015. Båda centren har uppvisat väldigt goda resultat då 85% av de ungdomar som deltagit gått vidare och blivit självförsörjande.

Tack vare stödet från Drottning Silvias Stiftelse har vi bättre kunnat möta den höga efterfrågan på utbildning vid centret i Nakuru, Kenya samtidigt som vi bibehållit en hög nivå på undervisningen.

Alla projekt