Non-Violence Project

Non-Violence Project arbetar över hela världen med konkreta icke-våldsutbildningar. Hittills har organisationen utbildat runt sex miljoner människor. Med stöd från Drottning Silvias Stiftelse kan man nu starta utbildningar på skolor i Stockholms- och Skåneregionen.

Symbolen för Non-Violence Project är världsberömd – konstnären Carl Fredrik Reuterswärds revolver med knut, skapad 1980 till minne av John Lennon. Skulpturen är en av världens mest kända fredssymboler och står bland annat utanför FN-byggnaden i New York.

Organisationen har i 20 år arbetat över hela världen med konkreta icke-våldsutbildningar. Alla barn och unga behöver få känna sig sedda, hörda, respekterade och inkluderade – och få lära sig om hur man löser konflikter utan våld.

Inte minst i tider när våldet på gatorna ökar, unga känner hopplöshet inför framtiden och främlingsfientligheten är på frammarsch behövs arbete för att lära ut respekt för olikheter och visa upp förebilder. Och framför allt – bygga ungas självkänsla för ökad trygghet och förbättrad psykisk hälsa; undvika att de hamnar i utanförskap.

Non-Violence Project Sverige får nu stöd från Drottning Silvias Stiftelse för att genomföra utbildningsprogrammet Schools for Peace i skolor i Stockholms- och Skåneregionen. Syftet med det kreativa och interaktiva programmet är att inspirera, motivera och engagera unga människor att förstå hur man löser konflikter på ett fredligt sätt, bland annat genom att ge dem en större känsla av gemenskap och samhörighet, respekt för olikheter och en ökad självkänsla.

Målet är att The Non-Violence Projects program långsiktigt och med kontinuitet ska implementeras i skolor och i sportklubbar runtom i Sverige, gärna i samarbete med andra organisationer som arbetar mot samma mål.

Alla projekt