Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som verkar för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället. Vi arbetar på uppdrag av de barn och unga vi möter och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Vår vision är ett samhälle där barn och unga tas på allvar och ges möjligheten till att leva ett gott liv.

Barnrättsbyrån startades som en reaktion på barns begränsade möjligheter att själva hävda sina rättigheter i Sverige. Vi hade en vision om att det behövdes en ny typ av verksamhet, utan stuprör eller krav på att passa in i en målgrupp. En verksamhet där barnen inte ses som bärare av problem, utan där fokus ligger på att lösa de problem barnen stöter på i sin strävan efter att leva ett gott liv. Där barn och unga får hjälp som utgår från deras egna idéer om vad de vill och behöver.

2011 startades Barnrättsbyrån som ett projekt inom ramen för Ersta diakoni och 2014 grundade vi den egna organisationen som sedan dess vuxit i stadig takt. Idag finns Barnrättsbyrån i Stockholm och Umeå och består av ett tvärprofessionellt team med socionomer, jurister, beteendevetare och statsvetare, alla med lång erfarenhet av att möta barn inom myndighet och ideell sektor. Vår kompromisslösa barnsyn utgår från att vi tycker om alla barn vi möter, vi tror på dem och tänker att barn gör rätt om de kan

Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga upp till 21 år och hjälper till i frågor som rör alla barns rättigheter. De barn och unga som vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta livssituationer. Ofta vill de ha hjälp att förstå sin situation, vilka rättigheter de har och få stöd i kontakten med myndigheter. Och kanske viktigast av allt – någon som lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation. Tillsammans med barnet formulerar vi ett uppdrag som de ger till oss. Sedan sätter vi igång och agerar – det kan innebära många olika saker. Det viktigaste är att vi gör allt ihop med barnen och ingenting över deras huvuden.

Tack vare stöd från Drottning Silvias Stiftelse har vi under de senaste åren kunnat fokusera på att driva och utveckla Barnrättsbyråns verksamhet i Umeå – så att vi når ut till de barn och unga som behöver vår hjälp allra mest.

Alla projekt