Rescue – International Rescue Committee

International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av konflikter och katastrofer. De arbetar på de mest avlägsna och svårtillgängliga platserna på jorden och deras arbetssätt är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.

International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av konflikter och katastrofer. De arbetar på de mest avlägsna och svårtillgängliga platserna på jorden och deras arbetssätt är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.

De finns i över 40 länder och deras team rycker snabbt ut när en katastrof inträffat.. De gör snabbt en analys av läget och bedömer vilka behov som finns och förser de drabbade med allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter för att kunna försörja sig. De ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och åter kan bygga upp sina liv. Sedan stannar de så länge det behövs.

Stödet från CATCH är specifikt inriktat på att hjälpa flickor, som bor i områden där det inte finns några skolor, att få möjlighet till utbildning.

Alla projekt