MusikBojen

MusikBojen verkar för att barn och ungdomar i Sverige ska få tillgång till musikterapi. Många barn behöver stöd för att kunna bearbeta sociala, fysiska och psykiska svårigheter. Musikterapi är en konstnärlig, resursstärkande terapiform, som erbjuder möjlighet till kommunikation och social samverkan och kan bedrivas såväl individuellt som i grupp. Forskning visar att musik påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta.

MusikBojens grundare, Claire Rosvall, var initiativtagare och generalsekreterare till stiftelsen Min Stora Dag. Där drev hon under tre år ett projekt som visade på de positiva effekterna av musikterapi. 2017 beslutade hon sig för att, med stöd av sin man Per och ytterligare några personer, starta en stiftelse under namnet MusikBojen.

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att ge barn och ungdomar i Sverige tillgång till musikterapi. Detta då många barn och ungdomar behöver stöd för att bättre kunna bearbeta sociala, fysiska och psykiska svårigheter. Mottagarna av musikterapin är barnkliniker runtom i landet, HVB hem för barn och ungdomar samt BUP och Barnhabiliteringen. MusikBojen samarbetar med andra organisationer som Frälsningsarmén (musikterapi på deras skyddat boende Skogsbo) och BUFFF (musikterapi för ungdomar vars föräldrar sitter i fängelse).

Den musikterapi som stiftelsen erbjuder är en konstnärlig, resursstärkande, professionell terapiform, som ger möjlighet till både kommunikation och social samverkan. Musikterapi kan bedrivas såväl individuellt som i grupp och forskning visar att musik bl.a. påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta.

Sedan september 2018 finns MusikBojens musikterapeuter i Uppsala (UAS), på BUP/Habilitering i Norrtälje, på Sachsska Barnsjukhuset, sedan augusti 2019 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, sedan hösten 2020 på Skåne Universitetssjukhus tack vare stödet från CATCH. Där startade den av MusikBojens anlitade musikterapeut att erbjuda musikterapi till neonatal och sedan till barn från andra avdelningar både i Lund och i Malmö.

Följ @musikbojen på Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn.

Alla projekt