MusikBojen

MusikBojen verkar för att barn och ungdomar i Sverige ska få tillgång till musikterapi. Många barn behöver stöd för att kunna bearbeta sociala, fysiska och psykiska svårigheter. Musikterapi är en konstnärlig, resursstärkande terapiform, som erbjuder möjlighet till kommunikation och social samverkan och kan bedrivas såväl individuellt som i grupp. Forskning visar att musik påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta.

MusikBojens grundare, Claire Rosvall, var initiativtagare till och generalsekreterare för stiftelsen Min Stora Dag. Där drev hon under tre år ett projekt som visade på de positiva effekterna av musikterapi. 2017 beslutade hon sig för att, med stöd av sin man Per och ytterligare några personer, starta en ny stiftelse under namnet MusikBojen.

Stiftelsen MusikBojen verkar sedan 2018 för att barn och ungdomar i Sverige som lider av svårt trauma orsakad av psykisk ohälsa, allvarlig sjukdom eller tragiska sociala situationer ska få tillgång till musikterapi. Detta då många barn och ungdomar behöver stöd för att bättre kunna bearbeta sociala, fysiska och psykiska svårigheter. Mottagarna av musikterapin är barnkliniker på sjukhus runtom i landet, HVB hem för barn och ungdomar samt BUP och Barnhabiliteringen.

Musik i alla dess former har stor betydelse i våra liv. Musik är ett språk som passar många barn och unga och musik kan också fungera som terapiform. Musikterapi är en internationellt erkänd forskningsbaserad behandlingsform, som erbjuder möjlighet till både kommunikation och social samverkan. Musikterapi kan bedrivas såväl individuellt som i grupp och forskning visar att musik bl.a. påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta

Musikterapi är en professionell behandlingsform med ett internationellt nätverk vad gäller utbildning, praktik och forskning. Utöver skattemedel och samhällets skydd behövs mer för att dessa barn och ungdomar ska känna sig sedda, omhändertagna och fortsätta växa som människor.

Den musikterapi som stiftelsen erbjuder är en konstnärlig, resursstärkande, professionell terapiform, som ger möjlighet till både kommunikation och social samverkan. Musikterapi kan bedrivas såväl individuellt som i grupp och forskning visar att musik bl.a. påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta.

Sedan september 2018 finns MusikBojens musikterapeuter i Uppsala (UAS), på BUP/Habilitering i Norrtälje, på Sachsska Barnsjukhuset och sedan augusti 2019 även på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.

Genom stödjet från Drottning Silvias Stiftelse CATCH kunde MusikBojen hösten 2020 starta ett pilotprojekt för att introducera musikterapi till Skåne Universitetssjukhus Lund och Malmö.

Följ @musikbojen på Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn.

Alla projekt