Scouterna

Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Vi gör det med scoutmetoden som pedagogisk grund och lever enligt de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte. Vi lovar äventyr, spänning, gemenskap och Sveriges bästa ledare. Vi förändrar världen till det bättre – både lokalt och globalt.

Alla barn och unga har rätt till en trygg tillvaro och ett sammanhang på den plats där de bosätter sig, om det så är kort- eller långsiktigt, och vi har alla ett ansvar i att vara med och skapa den tryggheten och de mötesplatserna. I Scouterna finns en bred barn- och ungdomsverksamhet och vi är övertygade om att vi kan skapa en verksamhet som behövs för att en öppen och trygg tillvaro ska vara självklar för alla som bor i Sverige.

Scouterna bedriver sedan ett par år tillbaka ett stort förändringsarbete med syftet att öppna upp och tillgängliggöra verksamheten för fler. Arbetet har främst riktat sig mot etablerad verksamhet såväl som nystartad verksamhet, dvs etablerad eller ny föreningsverksamhet för barn och unga runt om i landet. Med stöd från Drottning Silvias Stiftelse kan vi arbeta för att addera verksamhet för alla de barn och unga som nyligen eller framöver kommer till Sverige och är i behov av aktiviteter, gemenskap, ett skratt eller nya kompisar – en trygg fritid. Projektet möjliggör framtagandet av stöd och metodmaterial för att kunna stötta våra scouter och scoutkårer att åka ut och göra aktiviteter där nyanlända barn och unga finns såväl som att bjuda in fler i sin verksamhet. Projektet syftar med andra ord till att sammanställa verktyg, kunskap och inspiration och sprida dessa för att vi sedan snabbt och brett ska kunna nå alla de barn och unga som vi är övertygade om skulle älska att få ta del av scoutverksamhet.

Alla projekt