Alla Kvinnors Hus

I förskolan på Alla Kvinnors Hus får de barn som har skyddat boende en möjlighet till stöd, stimulans och rutiner i en tid när mycket i deras liv är kaotiskt. Drottning Silvias Stiftelse stöder nu förskolan så att den löpande verksamheten kan fortgå.

Alla Kvinnors Hus i Stockholm är Sveriges första och största kvinnojour. Hit kommer varje år våldsutsatta kvinnor och deras barn för att få ett skyddat boende. Verksamheten erbjuder också stödsamtal och samtalsgrupper för kvinnor och barn som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Till förskoleverksamheten kommer varje år ungefär 80 barn mellan ett och sex år. Barnen har inte bara tvingats att lämna sitt hem, där deras mamma och många gånger också de själva blivit utsatta för hot och våld, utan också sina vardagliga rutiner och kompisar.

I förskoleverksamheten får de stöd, stimulans och rutiner. Förskolan blir en välbekant och trygg plats, där allt är som vanligt och man får vara precis som andra barn. Samtidigt får mammorna tid för samtal och annat praktiskt, eller bara en välbehövd stund för sig själva.

Förskolan är öppen varje vardag och har två anställda pedagoger.

Alla projekt