Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder samtalsstöd både live och online på tjejernas egna villkor. Genom 350 volontärer tar vi årligen emot 10 000 samtal från tjejer som behöver någon att prata med. Tack vare H.M. Drottning Silvias Stiftelse-Care About the Children kan Tjejzonen ge nyanlända tjejer möjlighet att få stöd av en egen Storasyster.

Den psykiska ohälsan bland unga tjejer är utbredd och behovet av psykosocialt stöd är stort. Tjejzonen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer och unga kvinnor mellan 10 och 25 år genom kostnadsfria stödjande samtal med utbildade volontärer – Storasystrar. Samtalen sker antingen online eller live. Med lyssnandet som metod är vårt mål att finnas där när tjejerna behöver det.

På grund av pågående konflikter och krig har många nyanlända sökt sig till Sverige för skydd under de senaste åren. Den psykiska ohälsan är utbredd hos många unga som sökt sig hit, särskilt bland tjejer. Tjejerna befinner sig ofta i en extra utsatt situation, då de har levt med begränsade rättigheter i hemlandet och deras väg till Sverige har sett olika ut. Dessutom är behovet av ett socialt sammanhang viktigt för att bearbeta händelser och trauman.

Med anledning av detta har Tjejzonen, med stöd av Drottning Silvias Stiftelse, startat ett projekt som erbjuder nyanlända tjejer stödjande samtal online med en Storasyster. Målet är dels att främja den psykiska hälsan hos nyanlända tjejer, men även att bidra till en trygg integration och ökad självständighet.

Studier har visat på att stödjande samtal i en trygg miljö kan ha en positiv inverkan, det är med anledning av detta som tjejzonen erbjuder just stödjande samtal. Under projektperioden ämnar 20 tjejer matchas med volontärer, s.k. storasystrar för stödjande samtal. Träffarna sker online och uppdraget löper i upp till ett år.

Alla projekt