Ronald McDonald Hus Lund

Ronald McDonald Hus Lund ska fungera som ett hem hemifrån och erbjuda en miljö för återhämtning och avlastning i den ofta så tuffa situation en familj befinner sig i då deras barn är svårt sjuk. Vårt Hus ger hela familjen en möjlighet att vara nära och tillsammans. Detta hjälper det sjuka barnet att tillfriskna och bygger en bättre psykisk hälsa i familjen.

Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond har funnits i Sverige sedan 1990 och är en fristående ideell stiftelse utan vinstintresse. Stiftelsen grundades av familjen Lederhausen. Paul Lederhausen är entreprenören som tog McDonald’s till Sverige. Paul och Irene Lederhausens dotter Erica led av cystisk fibros och avled tragiskt 1976. Familjens erfarenhet från Ericas sjukdomstid lade grunden till insamlingsstiftelsen Ronald McDonald Barnfond vars ändamål är att stötta familjer med svårt sjuka barn genom att bygga Ronald McDonald Hus, ett hemlikt boende, där hela familjen kan vara tillsammans, på gångavstånd till sjukhuset.

Sedan vi öppnade vårt första Hus i Huddinge 1993 har närmare 200 000 familjemedlemmar bott på våraHus. Årligen är Husen ett hem hemifrån för dryga 3200 familjer. Idag har vi fem Hus intill Universitetssjukhusen i Göteborg, Huddinge, Linköping, Lund och Uppsala. I Husen bor familjerna tillsammans med andra som är i en liknande situation vilket medför möjligheten att prata och ta stöd av varandra. För barnen och syskonen blir vardagen på Husen ett sätt att skingra tankarna och få leva ett lite mer normalt liv.

Huset i Lund byggdes 2003 och har idag 27 rum, vår beläggning är hög vilket innebär att så snart ett rum blir ledigt flyttar en ny familj in.

För att kunna ge våra familjer en harmonisk miljö som samtidigt uppmuntrar till rörelse och erbjuder möjligheten att spendera tid utomhus har vi länge önskat en bättre utemiljö, en egen lekplats.

Genom stöd från Drottning Silvias Stiftelse gjordes denna dröm möjlig 2017.

Projektet har givit oss och våra familjer en rofylld och harmonisk plats där de alltid kan finna glädje och spendera tid tillsammans. Kanske att det är ännu viktigare idag än förr att vi gör vår utomhusmiljö mer intressant för att våra familjer på så sätt ska kunna ha möjlighet att slappna av i den friska luften.

Alla projekt