Real Stars Stockholm

Realstars Stockholm verkar för Fair Sex och visionen om en bättre värld fri från sextrafficking. Föreningen är en dotterorganisation till RealStars Sverige. RealStars står för att alla människor är stjärnor, lika mycket värda och alla har rätt till frihet. Deras nollvision är att ingen ska utsättas för sexuell exploatering.

Genom RealStars arbete för Fair Sex – sex på lika villkor för alla människor – kan vi prata om det samhälle vi vill uppnå som är fritt från prostitution och människohandel. I deras nya skolprojekt Varför “sex” inte går att köpa berör de aktuella frågor om sexköp, sugardating, sexism, trakasserier och sexuella övergrepp.

Samhället behöver förhålla sig till att barn och ungdomar utsätts för sexuella påtryckningar och ser pornografi online där inslag av våld och förnedring ingår. Gränserna vad som är okej eller inte förflyttas och måste utmanas i en tid där sexualiteten kommersialiseras.  Utnyttjande av barn och unga för sexuella och kommersiella syften har ökat – till exempel sugardejtingsidor som är en förskönande form av prostitution.

Detta projekt bygger på erfarenheter av RealStars Sveriges tidigare arvsfondsprojekt, som framgångsrikt engagerat ungdomar i Fair Sex frågor och dess motsatser såsom sexuella trakasserier och prostitution. Samtidigt skapar vi en trygg och respektfull skolmiljö.

”Att möta engagerade elever som vill vara med och ta ställning är den största nyckeln till energi och att få ge utrymme för elever och lärare att mötas i vad trafficking är och vad det beror på och hur vi som samhälle och individ kan vara med och påverka… Det är här det börjar, det är här vi kan göra skillnad, när de orden löper genom klassrummen då vet vi att en förändring är möjlig.”

Stödet från Drottnings Silvias Stiftelse syftar till att göra skillnad för en värld fri från sexuell exploatering. Projektet: Varför “sex” inte går att köpa handlar om att skapa rum för dialog och vänder sig till unga på främst gymnasienivå kring attityder och normer kopplat till sexköp och sexuell exploatering. Målsättningen att minska efterfrågan genom förändrade attityder och därigenom minska risken för att unga män växer upp till förövare eller själva utsätts samt att förebygga att flickor, som är de mest sårbara, utsätts för sexuell exploatering.

 

 

Alla projekt