Ingenjörer Utan Gränser

Ingenjörer utan gränser arbetar för att möta utmaningar kopplade till målen för hållbar utveckling, både i Sverige och runt om i världen. Genom insatser inom utbildning, jämlikhet, integration, energi, byggteknik, vatten och sanitet strävar vi alltid efter att få en hållbar och långsiktig inverkan med vårt arbete, för lokala samhällen och jorden som helhet.

Ingenjörer utan gränser är en ideell organisation som strävar efter att arbeta och verka långsiktigt i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål. Med Ingenjörer utan gränsers tekniska expertis från industri och akademi är vi aktiva både i Sverige och internationellt för att lösa tekniska utmaningar relaterade till ojämlikhet och global utveckling. Tillgång till högkvalitativ utbildning, ökad jämställdhet, hållbar energi samt rent vatten och sanitet är några av de  områden som vi arbetar aktivt med.

Tillsammans med vår partnerorganisation Mavuno Project och de lokala myndigheterna i distriktet Karagwe, Tanzania, arbetar vi på bred front för att förbättra utbildningssituationen i distriktet. Vi utvecklar förutsättningarna för lärande vid 131 grundskolor, genom att förbättra tillgången till vatten och toaletter, utbyggnad av skolorna, installation  av datorer och lärarutbildning i teknisk utrustning. Vi samarbetar även i utbyggnaden av Mavunos egna högstadie- och gymnasieskola för flickor, för att fler ungdomar ska få möjlighet att studera på en högre nivå. Genom samarbetet öppnar vi  dörrar till högre utbildning, samtidigt som vi arbetar för att distriktets  skolbarn ska få  en chans att nå fram till dessa dörrar.

Ingenjörer utan gränser har färdigställt vattentankar på totalt 15 skolor i Karagwe, varav fem har kunnat byggas tack vare tidigare stöd ur Drottning Silvias Stiftelse CATCH. Nu har stiftelsen gett stöd för konstruktion av ytterligare sex vattentankar vid olika skolor i distriktet.

Vattentankarna  samlar upp det regnvatten som faller på skolornas hustak under årets två regnperioder, och lagrar det för användning under de torra månaderna. Parallellt med konstruktionen av regnvattentankar arbetar vi för att ta fram konceptlösningar för vattenrening och toaletter att använda på skolorna. Genom detta projekt ökar tillgången till  rent dricksvatten för  elever och lärare, möjlighet till bevattning av skolornas odlingar, vatten till att laga lunch och vatten till hygien. Ur ett långsiktigt perspektiv bidrar insatserna till förbättrade förutsättningarna för utbildning och till utvecklingen av  ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Alla projekt