Mind – Mind the Children

Mind erbjuder medmänskliga samtal med volontärer. De som söker stöd är anonyma, men bedömningen är att cirka 50 procent av alla som hör av sig via Självmordslinjens chatt är mellan 7 och 19 år. Många som kontaktar Mind har svåra känslor av hopplöshet. Detta vill vi avhjälpa genom projektet Mind the Children.

Mind samarbetar med HM Drottning Silvias stiftelse Care About The Children för att öka psykiskt välbefinnande hos barn och unga. Med stöd av CATCH vill vi genom projektet bidra till att säkerställa att fler barn och unga som söker stöd hos Mind, får tillgång till ett samtal med en volontär och kunskap om psykisk hälsa.

Det är många barn och unga som vänder sig till Självmordslinjen och de använder hellre chatt än telefon. När man vill chatta med Självmordslinjen får man ofta vänta på en ledig volontär. För att inte mötas av en tom sida i väntan på att komma fram vill vi erbjuda ett digitalt rum, där barn och unga direkt kan lindra sin oro, ångest eller nedstämdhet genom olika verktyg och innehåll i form av text, bild och rörligt material som är anpassat för dem. Där vill vi att de ska känna att de kan distraheras, känna stöd och uppmuntran och få konkreta förslag på vad de kan göra i stunden.

Innehållet i detta digitala rum bygger bland annat på den baskunskap för att öka barns och ungas psykiska välbefinnande som Mind har tagit fram. Den ger kunskap och färdigheter i att förstå sig själv bättre, att hantera svåra känslor eller att finnas där för en vän som mår dåligt.

Inom projektet utvecklar vi även nya digitala verktyg för att underlätta så att ännu fler barn och unga når fram och kan tillgodogöra sig det medmänskliga stöd som vi på Mind erbjuder.

 

Alla projekt