ActionAid

ActionAid finns i de områden där fattigdomen är som störst och arbetar med både akuta nödinsatser och långsiktigt stöd. I varje område finns vi på plats i cirka 10 år – en förutsättning för att skapa varaktigt hållbara förändringar. Tillsammans med våra 2000 samarbetspartners når vi varje år ut till cirka 27 miljoner människor.

ActionAid är en global organisation som finns i 48 länder och som arbetar för minskad fattigdom och hållbar global utveckling. Vi tror på att alla människor, under rätt förutsättningar och med rätt stöd, har förmågan att förändra sitt liv till det bättre. Därför arbetar vi alltid tillsammans med människorna i de länder där vi verkar och låter deras behov vara vägledande för vårt gemensamma arbete. I varje land är vi lokalt förankrade och personalen kommer från landet och området som vi arbetar i.

I alla projekt har ActionAid ett särskilt fokus på kvinnor och flickor eftersom jämställdhet leder till långsiktigt hållbar utveckling som skapar bättre förhållanden för alla. Lokala behov är utgångspunkten för allt vårt arbete men vi vet också att lagar, regler och beteenden på nationell och internationell nivå påverkar förutsättningarna för att kunna åstadkomma förändring. Därför är påverkans- och kampanjarbete också en viktig del av vårt arbete. Det sker på lokal, nationell och internationell nivå.

ActionAid får nu stöd från Drottning Silvias Stiftelse för att genomföra ett projekt som syftar till att ge psykosocialt stöd till barn och unga som bor i och runt flyktinglägret Zarqaa i Jordanien. I ActionAid’s Youth Centers får barnen tillgång till stöd av specialutbildade unga ledare samt möjlighet att leka, läsa och skriva. Ett sätt att underhålla tidigare skolkunskaper och motivera till framtida kunskapsinlärning, kombinerat med vistelse på en säker plats.

Projektets övergripande målsättning är att höja det psykosociala välbefinnandet hos barnen och säkerställa att de och deras föräldrar är väl rustade för framtiden. Projektet syftar även till att öka sammanhållningen mellan människor med olika bakgrund och skapa social trygghet i och omkring flyktinglägren. Då arbetet leds av ungdomar är utvecklandet av ungdomarnas ledarskapsförmågor och främjandet av deras medverkan till demokratisk utveckling ytterligare en viktig aspekt. På ActionAid Youth Center får ungdomar kunskap och erfarenheter men också arbetslivserfarenhet som blir en fin bas i deras arbete med att forma sin framtid i positiv anda.

Alla projekt