Svalorna Latinamerika

Genom stödet från Drottning Silvias Stiftelse CATCH får 500 barn och unga och 860 vuxna kunskap i hur de kan förebygga barnsexhandel i orten Telica i Nicaragua. Genom programmet får barn en ökad medvetenhet om problemets orsaker och följder och blir själva förändringsaktörer för att minska risken att de eller någon av deras vänner ska hamna i denna utsatta situation. Svalornas samarbetsorganisation i denna insats, APEADECO, använder sig av alternativa utbildningsmetoder, exempelvis konst och dans, för att öppna upp för samtal om känsliga teman kopplat till barnsexhandel.

Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som grundades 1959. Svalorna Latinamerika verkar för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. De arbetar med 12 lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru.

Barn och unga på landsbygden i Nicaragua luras ofta in i barnsexhandel, på grund av fattigdom och för att många unga vill lämna landsbygden vilket öppnar upp för en ökad sårbarhet. Andra identifierade riskfaktorer för att hamna i barnsexhandel är våld inom familjen, migrerande föräldrar, arbetslöshet, missbruk, närheten till turistattraktioner och låg jämställdhet.  Turism och sociala medier bidrar också till barnsexhandeln i regionen. I det nicaraguanska samhället är sexuell exploatering av barn till viss del normaliserat och barn och mödrar skuldbeläggs istället för förövaren, vilket försvårar för offren och dess familjer.

Genom stödet från Drottning Silvias Stiftelse CATCH får 500 barn och unga och 860 vuxna kunskap i hur de kan förebygga barnsexhandel i orten Telica i Nicaragua. Genom programmet får barn en ökad medvetenhet om problemets orsaker och följder och blir själva förändringsaktörer för att minska risken att de eller någon av deras vänner ska hamna i denna utsatta situation. Svalornas samarbetsorganisation i denna insats, APEADECO, använder sig av alternativa utbildningsmetoder, exempelvis konst och dans, för att öppna upp för samtal om känsliga teman kopplat till barnsexhandel.

En viktig del i programmet är att arbeta med aktörer i barnens närmiljö såsom föräldrar, lärare, nätverk och lokala myndigheter för att säkerhetsställa att dessa har verktyg och kunskap att agera mot barnsexhandel. Utöver det arbetar vi med att förändra de strukturer som ligger bakom barnsexhandeln, såsom ojämlikhet mellan könen, skeva maktförhållanden inom familjer och synen på barn och ungdomar som objekt.

Alla projekt