UNICEF – Ukraina

Invasionen av Ukraina har satt miljontals barns liv på spel. Många av de barn som fortfarande är kvar i Ukraina har svårt att få sina grundläggande behov tillgodosedda och kriget har slagit hårt på sjukvården i landet. UNICEF verkar i Ukraina och dess grannländer för att rädda livet på de familjer som har varit tvungna att lämna sina hem och tidigare liv bakom sig.

I alla krig är det barn som drabbas värst; de psykologiska skadorna från krig kommer att följa de ukrainska barnen för livet och flyktingarna som fortfarande befinner sig i Ukraina kämpar för att få sina grundläggande behov tillgodosedda.  

H.M. Drottning Silvias stiftelse har donerat till UNICEFs verksamhet i Ukraina. Stödet kommer att bidra till det akuta behovet av medicinsk utrustning, förlossningsvård, mat, vatten och andra förnödenheter för de flyktingar som fortfarande är i Ukraina. Utöver detta bidrar stiftelsens stöd till ”blue dot centres” där barnen och flyktingarna är säkra och kan hitta familjemedlemmar de kommit ifrån i kaoset kriget skapade. 

 

Alla projekt