War Child Libanon

War Child stöttar barn som upplevt krig och flykt med att bearbeta sina krigserfarenheter, återuppbygga relationer till familj och vänner samt att få tillbaka sin självkänsla. Det förändrar framtiden, för både barnen och världen.

Internationellt arbetar War Child för att förbättra livet för barn drabbade av krig. Vi stöttar barnen att bearbeta sina traumatiska upplevelser, att bygga upp sitt självförtroende och att åter våga lita på andra människor.

Vi ser även till att barnen får lära sig skriva, läsa och räkna samt skapar en trygg omgivning där de kan återhämta sig och hitta kraften att bryta den onda cirkeln av våld och krig. Det gör att barnen på sikt växer upp till helare vuxna med möjlighet att bygga upp en stabil och fredlig framtid för sig själva, samhället och landet de lever i.

Genom bidrag från Drottning Silvias Stiftelse kommer War Child bedriva projekt i Libanon, ett initiativ som inleddes i juni 2019 och väntas pågå under ett år. Det övergripande målet med projektet är att bygga upp motståndskraften hos barn och unga så att de kan hantera framtida utmaningar och växa upp till tryggare vuxna.

Projekten bedrivs i Akkar och Baalback-Hermel, två områden i norra Libanon som ligger nära gränsen till Syrien och där tusentals syriska flyktingar bor. Krisen i Syrien är en av de mest förödande konflikterna i vår tid. Sedan i mars 2011 har hundratusentals människor, inklusive många barn, dödats till följd av kriget.

Programmet inriktar sig på barn och unga i åldrarna 10–18 år. Omkring 4 000 barn samt betydelsefulla vuxna i deras omgivning nås av initiativet. I projektet läggs även stor vikt vid att engagera lokalsamhället för att skapa en tryggare tillvaro för barn och unga i Libanon.

Sedan början av konflikten i Syrien har War Child gett skydd till syriska barn som påverkats av kriget genom sin närvaro i Libanon. Säkra platser har byggts upp där barnen är skyddade och där de kan träffa kompisar och delta i olika aktiviteter och utbildningsprogram.

Alla projekt