Knas Hemma

Knas Hemma är en nationell ungdomsorganisationen för och med ungdomar och unga vuxna i samhällsvård. Vi utbildar våra volontärer, som är mellan 18 och 30 år till ambassadörer. Alla ambassadörer har egen erfarenhet av att ha varit placerade i familjehem, jourhem, HVB-hem och/eller SiS-institution. Knas Hemmas ambassadörer är röstbärare för de barn som idag är placerade i foster hem.

Knas Hemmas målgrupp är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13 – 30 år, som alla har egen erfarenhet av att leva samhällsvård. Knas Hemma arbetar med att förändra samhället genom att påverka, utbilda och sprida kunskap om barn och ungdomar med erfarenhet av placeringar.

Vår vision och målsättning är att barn och unga ska få kunskap om barnets rättigheter när de är samhällsplacerade och vara delaktiga i de beslut som rör dem och uttrycka sina önskemål. Vi arbetar för att unga människor ska växa och stärkas genom att engagera sig i Knas Hemma och att inspirera andra barn och unga i Sverige på ett positivt sätt. Det handlar om att engagera barn och ungdomar genom att lyssna på hur de själva identifierar problem, föreslår lösningar och agerar utifrån dem.

I projektet ”Mera kärlek & Mindre knas” kommer vi att skapa trygga mötesplatser nationellt för barn och unga i samhällsvård och genom dessa ta fram och ge ungdomarna verktyg i självstärkande syfte. Vi arrangerar även nationella mötesplatser för barn och unga från hela Sverige. Syftet med mötesplatserna är dels att målgruppen får möta andra med liknande erfarenheter men att också få utbildas inom temat självkärlek i form av att få prova på olika aktiviteter, träffa experter inom olika områden och att därefter avsluta med kreativ verkstad där ungdomarna skapar självstärkande material utifrån sina egna erfarenheter.

Alla projekt