EllenCentret

Ellencentret erbjuder stöd till unga som har erfarenhet av att bli utsatta för prostitution, människohandel och annan sexuell exploatering. Vi har en chatt dit unga kan vända sig samt två psykologer som kan erbjuda stöd och traumabehandling. Utöver att verka för stärkt stöd och skydd verkar Ellencentret även för förebyggande arbete genom skärpt lagstiftning och målgruppsanpassade insatser från det offentliga.

Ellencentret finns för att ingen ung person ensam ska behöva bära på skuld, skam eller sexuella trauman.

Verksamheten drivs av 1000 Möjligheter som sedan 2010 kämpat för barns och ungas rättigheter samt arbetat för att unga inte ska utsätta andra eller själva bli utsatta för våld. Vi är en idébruren organisation som är specialiserad på området och har stor vana av att möta unga i olika situationer och med olika bakgrunder och erfarenheter. Ingenting är för hemskt, ovanligt eller obetydligt för att prata med oss om. Vi lyssnar utan att döma eller pressa med målet att skapa en trygg plats där den unga blir sedd och förstådd. Vi erbjuder hjälp och stöd främst genom chattsamtal samt samtal på vår mottagning, där våra psykologer kan erbjuda stöd samt traumafokuserad behandling vid behov. Vi kan också erbjuda juridisk hjälp, stödkontakter och gruppsamtal.

Utöver att erbjuda stöd arbetar vi också förebyggande genom att utbilda andra yrkesverksamma som möter unga samt erbjuda rådgivning till de som möter unga i målgruppen. Vi har också tagit fram material som riktar sig till både unga och professionella, som till exempel rapporten Allt du behöver veta om prostitution, människohandel och annan sexuell exploatering som är utgiven tillsammans med länsstyrelserna i Sverige. Vi har även publicerat två rapporter om stödet till personer utsatta för kommersiell sexuell exploatering tillsammans med Child10 och #Intedinhora.

Vi har döpt vår verksamhet efter Ellen Bergman: en svensk, feministisk eldsjäl som kämpade mot sexism och för kvinnors frigörelse och sexuella rättigheter redan på 1800-talet – en tid då kvinnor inte ens hade rösträtt.

Alla projekt