Trygga Barnen

Trygga Barnen erbjuder enskilt och gruppstöd samt aktiviteter för barn och unga som lever i eller har vuxit upp i en familj med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Stiftelsen arbetar även förebyggande genom att sprida kunskap, ta bort tabun i samhället och lyfta barnperspektivet i den allmänna samhällsdebatten.

Trygga Barnen arbetar för att stötta barn och unga som lever i eller har vuxit upp i en familj med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Stödet från Drottning Silvias Stiftelse avser projektet ”Trygga Hjältar”. Projektet syftar till att hjälpa barn och unga som lever under dessa svåra omständigheter att hitta adekvat stöd och hjälp i sin hemkommun. Problemet idag är inte att det inte finns någon hjälp att få, utan att barnen inte hittar stödet och stödet inte hittar barnen. Som ett resultat är det endast ett fåtal av alla dessa barn som fångas upp och får stöd från samhället.

Trygga Hjältar är trygga vuxna, ofta med egen erfarenhet av en uppväxt med missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. Tillsammans utgör de ett rikstäckande nätverk av eldsjälar som verkar för att fler barn och unga ska få möjlighet till den hjälp de har rätt till genom att skapa en länk mellan barn, stödverksamhet och myndighet. Hjältarna, som alla är engagerade på volontär basis, jobbar uppsökande för att komma i kontakt med målgruppen lokalt, bl.a. genom skolföreläsningar och sociala medier. Målet är att Trygga Hjältar ska finnas tillgängliga för barn och unga över hela Sverige.

Alla projekt