Psykologisk första hjälpen – War Child Ukraina

För de ukrainska familjerna som flyr från den ryska invasionen är mardrömmen ännu inte över. Även om de är säkra är risken stor att deras traumatiska upplevelser av krig och våld kommer att förfölja dem resten av livet.

Barnen som flyr från Ukraina är i stort behov av psykologisk första hjälp (PFA) av högsta kvalitet och det är viktigt att de får den hjälpen så snart som möjligt. 
 
Med stöd från H.M. Drottning Silvias stiftelse utbildar War Child lokala experter och organisationer i PFA, vilket är en uppsättning certifierade kommunikationsverktyg som används för att stödja alla som upplever någon form av psykisk ångest. Precis som fysisk första hjälpen används PFA inte för att bota eller ersätta en resa till sjukhuset, utan för att rädda liv, erbjuda komfort och förhindra ytterligare skador. 
 
War Child etablerar även säkra platser för barn och platser för att skydda barn från sexuella utnyttjanden och övergrepp. Räddningsinsatserna fokuserar på Rumänien och Moldavien,ginkomstländer med begränsade resurser att kunna ta hand om flyktingarna.  

Alla projekt