WCPF- Toi Moi Mêmes Droits

World’s Children’s Prize Foundaition (WCPF) utbildar och stärker barn så att de som förändrare, som barn och livet ut, kan stå upp för medmänsklighet, alla människors lika värde och barnets/mänskliga rättigheter (med särskilt fokus på flickors lika rättigheter), demokrati och hållbar utveckling. De flesta av de hittills 46 miljoner barn som utbildats har varit utsatta barn, som inte visste att de har rättigheter innan de deltog i WCP-programmet. Det årliga programmet avslutas med att miljoner barn genomför sin demokratiska världsomröstning i vilken de utser årets barnrättshjälte. WCPF beskyddas av bland andra H.M. Drottning Silvia, förre statsminister Stefan Löfven, de framlidna Nelson Mandela och Desmond Tutu, Malala Yousafzai samt Graça Machel.

Drottning Silvias Stiftelse möjliggör genom sitt stöd projektet ”Toi Moi Mêmes Droits” (Du Jag Lika Rättigheter), där främst barn men även vuxna i de tre västafrikanska länderna Benin, Burkina Faso och Senegal involveras för flickors lika rättigheter. Projektet vänder sig till barn, familj, lärare och skolledare, lokala traditionella och religiösa ledare samt lokala och nationella skolmyndigheter och departement.

Med hjälp av WCPF:s basprogram och -läromedel, samt ett speciellt Toi Moi Mêmes Droits-material utbildas ett urval flickor, pojkar och lärare från alla deltagande skolor. Barnen blir WCPF-barnrätts- och TMMD-ambassadörer. Ambassadörerna och deras lärare utbildar övriga elever i sina skolor om barnets och särskilt flickors rättigheter. Ambassadörerna och övriga barn upplyser sina familjer, kompisar och grannar om TMMD och flickors rättigheter, vilket innebär att Toi Moi Mêmes Droits kommer att nå 500 000 – 1 miljon människor med information om barnets rättigheter och flickors lika rättigheter. De lokala ledarna, som är viktiga för att förändring ska kunna nås, utbildas också om dessa frågor.

Röster från barn som utbildats till Toi Moi Mêmes Droits-ambassadörer:

”Sluta med könsdiskriminering! Pojkar och flickor har samma rättigheter. Och om det finns diskriminering mot flickorna så är det ett brott, litet eller stort, som kan bestraffas enligt lagen.”
Pojke, 14 år, Benin
”Under utbildningen fick jag mod att våga anmäla kränkningar mot flickor.”
Flicka, 16 år, Benin
”Nu vet jag att tjejer har samma rättigheter som killar och vi måste göra allt för att uppnå jämställdhet för att få ett rättvist samhälle.”
Pojke, 16 år, Benin
”Nu är jag inte längre rädd för att polisanmäla. Jag lärde mig om barns och flickors rättigheter. Om jag ser våld kommer jag att berätta det för polisen.”
Pojke, 11 år, Burkina Faso
”Det mest intressanta var beskrivningen av flickors rättigheter och jag kommer aldrig att glömma att flickor också har rättigheter.”
Pojke, 11 år, Burkina Faso
”Det viktigaste var att vi lärde oss om barnets rättigheter och barnets skyldigheter. Vi pratade också om flickors rättigheter och jag lärde mig att jag ska hjälpa min syster med hushållsarbetet.”
Pojke, 14 år, Burkina Faso
”Jag vet nu att lärare inte har rätt att be oss ligga med dem för att vi ska få bra betyg.”
Flicka, 17 år, Senegal
”Många människor arbetar för att försvara barnets rättigheter och nu kommer jag också att arbeta för att försvara flickors och barns rättigheter.”
Flicka, 18 år, Senegal

Alla projekt