Solrosen

Solrosen (the Sunflower) is a non-profit organisation which since 2000 work with giving direct support to children and youth in families with a parent in prison. In addition, Solrosen contribute with knowledge to other organisations that meet the children.

Operation Smile

Every year, 200 000 children across the world are born with cleft lip and palate. Sometimes this face abnormality is life threatening and in many cases it means a life in exclusion. Operation Smiles’ mission is through volunteer healthcare interventions perform operations which give people the possibility to a decent and worthy life.

World Children’s Prize – Toi Moi Mêmes Droits

WCP educate and strengthen children to act as change makers and stand up for compassion, the right of the child, democracy and sustainable change. In this project, 100 000 children in Benin, Burkina Faso and Senegal are educated on the equal rights of girls.

War Child Colombia

War Child is an international children's rights organization whose work is to give war-affected children a chance for a better future through psychosocial support, education and protection. In 2019, War Child supported around 300,000 people in 16 countries.

Child10

Child10 brings together and supports grassroots organizations working against human trafficking and child exploitation. They do this through support, organizational development and coordination of initiatives as well as advocacy work and dissemination of knowledge to strengthen the protection of children at risk of being exploited.

Ingenjörer Utan Gränser

Engineers without Borders is a non-profit organization that uses technical expertise and engineering to address challenges related to inequality and global development both internationally and in Sweden.

MusikBojen

MusikBojen works to ensure that children and young people in Sweden have access to music therapy. The recipients are at pediatric clinics around the country, at homes for children and young people and receive psychosocial support.

House of Plenty Foundation

The House of Plenty Foundation works to help marginalized children and young people out of poverty and into working life. Our work is based on a specific method where young people can take part in practical and vocational training in areas such as IT, English and entrepreneurship.

War Child Libanon

War Child's work aims to give war-affected children a chance for a better future through psychosocial support, education and protection. In 2018, War Child supported over 215,000 people in 16 countries. Most were children, but also the adults close to the children were included.

Project Playground Sverige

Project Playground is a non-profit organization that works to improve the life situation of children and young people in vulnerable situations both in Sweden and South Africa. Thanks to H.M. Queen Silvia's Foundation-Care About the Children, we have the opportunity to develop our Stockholm-based business.

Barnrättsbyrån

The Children's Rights Agency is a children's rights organization that works to ensure that children and young people are taken seriously and receive the right help from society. We do this by offering support, advice and practical help in all matters concerning children's rights.

Insamlingsstiftelsen mot Trafficking (IMT)

IMT is a national organization that works to support those who have fallen victim to human trafficking. In 2015, IMT founded the Fund for Children in Human Trafficking, a project that aims to support children and young people who have been trafficked.

Läkare i Världen

Médicins du Monde not only offers help to marginalized people, we also testify to human rights violations we see and work actively to ensure that all people have access to care. Every year, we help about 2,000 vulnerable people with medical care, psychosocial support and legal advice.

Erikshjälpen

With children's dreams as a driving force, Erikshjälpen wants to be involved and change the world. Through efforts for education, health and security and protection, children and young people around the world are given help and the opportunity to dare to dream about the future.

Trygga Barnen

Trygga Barnen är en stiftelse som erbjuder hjälp till barn och unga som lever i eller har vuxit upp i en familj med missbruk, beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.

Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och för att den psykiska ohälsan ska minska bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år.

Ersta Vändpunkten

Ersta Vändpunkten, en del av Ersta Diakonis verksamhet, är en professionell mottagning för barn, tonåringar, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk.

Yennenga Progress

Yennenga Progress är en svensk/burkinsk ideell organisation som utifrån byn Nakamtenga i Burkina Faso, skapat konceptet Den Goda Byn, för att bygga välfärdssamhällen i mikroformat i länder som inte har en skattefinansierad välfärd, med struktur för lokal organisering och finansiering.

Ensamkommandes Förbund

Ensamkommandes Förbund är en ideell förening som är grundad och drivs utav ensamkommande unga ifrån olika länder. Fokus är att belysa att unga personer som kommit ensamma till Sverige både kan och vill representera sig själva.

Ronald McDonald Hus Lund

Ronald McDonald Hus i Lund är en Icke-vinstdrivande stiftelse vars främsta mål är att underlätta för svårt sjuka barn och deras familjer i samband med vård vid Universitetssjukhuset i Lund.

Mentor Lettland

Föreningen Mentor Lettland är en ideell organisation som verkar för att främja välmående bland unga som saknar stöd hemifrån.

Barnens Asylrättscentrum

Barnens Asylrättscentrum fokuserar på barn i asylprocessen, både de som är i Sverige med sin familj och de som är här utan. Vi arbetar för att deras rättigheter som barn ska respekteras i asylprocessen och för att barn och ungdomar ska få information om sina rättigheter och rätt juridisk rådgivning.

Bris

Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund ger vi idag stöd till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Vi arbetar för ett bättre samhälle för barn.

Scouterna

Scouterna ger över 65 700 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin.

ActionAid

ActionAid är en internationell organisation som finns i 48 länder. Vår vision är en värld utan fattigdom. Vi tror att alla har förmågan att förändra sitt liv till det bättre. Därför arbetar vi tillsammans med utsatta människor för att skapa långsiktigt hållbara förändringar.

Solvatten

Solvatten är en svensk innovation som renar och hettar upp vatten med solljus. Vi genomför nu ett Solvattenprojektet i Kakuma, Kenya där vi fokuserar på att hjälpa framför allt kvinnor och barn, som lever i extrem fattigdom.

World Children’s Prize – Moçambique

WCP utbildar och stärker barn att som förändrare stå upp för medmänsklighet, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Hittills har 45 miljoner barn i hela världen deltagit, sedan start år 2000.

War Child Project

Barn hör aldrig hemma i krig! War Child ger stöd till barn som berörs av konflikter runt om i världen genom att ge dem psykosocialt stöd, utbildning och skydd. Genom kreativa metoder hjälper vi barnen att komma över sin oro.

Project Playground

Project Playground är en ideell organisation som verkar för att förbättra utsatta barn och ungas möjligheter i livet genom en meningsfull fritid med fokus på individen. Project Playground startades 2010 och har flera verksamheter i kåkstäder utanför Kapstaden, Sydafrika.

Tostan

Tostan är en internationell organisation med verksamhet i Senegal och fem andra västafrikanska länder. Genom att undervisa i bland annat mänskliga rättigheter, demokrati, hälsa har människor i tusentals byar själva tagit initiativ till att upphöra med kvinnlig omskärelse och barnäktenskap.

Clownmedicin

Clowner förgyller sjukhusvistelsen för svårt sjuka barn genom improviserade möten. Våra professionella clowner har lång erfarenhet av att möta barn och vuxna i svåra skeden i livet. Lyhördhet och empati är clownens främsta redskap.

Färgstarka hälsosamtal

Vi ser inte på utsidan hur eleverna mår – vi måste fråga för att få veta! Det Färgstarka hälsosamtalet är en ny metodik, utvecklad för skolhälsovården, som fokuserar på elevens egen upplevelse av sin livssituation.

Lilla Erstagården

På Lilla Erstagården får svårt sjuka barn och ungdomar – och deras familjer – vård och stöd i livets slutskede.

Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Förskolan ger barnen i boendet en trygg plats i en tid när mycket annat är kaotiskt.

Mentor Sverige

Mentor är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för unga 13-17 år. Den som har en stark framtidstro kan lättare avstå från våld och droger! Organisationen jobbar också med att stötta, utbilda och uppmuntra tonårsföräldrar.

Non-Violence Project

I 20 år har Non-Violence Project arbetat i länder världen över med konkreta icke-våldsutbildningar. Förhoppningen är att skapa ansvarsfulla unga som leder världen framåt på ett fredligt sätt.

Door Step School

Organisationen Door Step School arbetar sedan 25 år med att utbilda barn i slummen i Mumbai, Indien. Man ger bland annat stödundervisning till barn som annars riskerar att hoppa av skolan i förtid.

Mentor USA

Mentor Foundation USA är en ideell organisation som arbetar med att förebygga drog- och alkoholmissbruk bland ungdomar i utsatta områden. De får samtidigt hjälp att identifiera och uppnå sina livsmål.