Färgstarka hälsosamtal

Ohälsan bland barn och unga ökar – och vuxenvärlden har ibland svårt att nå fram till de som behöver hjälp. Färgstarka hälsosamtal är en ny metodik, som på ett mycket konkret sätt fångar upp barn och ungdomars ohälsa. Drottning Silvias Stiftelse stöder nu projektet genom finansiering av handledningsmaterial till skolsköterskor och -läkare.

Färgstarka hälsosamtal är en metodik där elevens egen upplevelse och berättelse ligger i fokus. Eleven får, tillsammans med skolsköterskan, sitta vid en dator och med hjälp av färger svara på hälsosamtalets frågor.

Frågorna handlar om bland annat stress, motionsvanor, kost och sömn. Dessutom ställs en fråga om livslust, som kan ge många nycklar till elevens mående och det fortsatta arbetet. Färgerna har arrangerats från svart till gult (från negativt till positivt) och det är eleven själv som har kommandot under samtalet.

Med Färgstarka hälsosamtal når skolhälsovården lättare de unga än genom traditionella frågor och kryssformulär, där eleven är objekt och inte själv ett aktivt subjekt. Här står eleven i centrum och frågorna visar ett brett spektrum av elevens mående. Metoden skapar en modern, webbaserad elevhälsa där hela individen får synas och uttrycka sig utan att dömas eller placeras in i ett fack.

Metodiken passar också utmärkt för alla barn och ungdomar med särskilda behov som till exempel Aspergers, ADD, ADHD och dyslexi. Även barn och ungdomar med begränsningar i det svenska språket kan med fördel använda Färgstarka hälsosamtal.

Metodiken är utvecklad av Helena Dahlqvist, hälso- och bildpedagog med lång erfarenhet av beteendemodifikation.

Drottning Silvias Stiftelse stöder Färgstarka hälsosamtal genom finansiering av handledningsmaterial, som ska produceras och därefter distribueras till skolhälsovården.

Alla projekt