Organisation

Hedersordförande

Hedersordförande var H.M. Drottning Silvia

Styrelse

Styrelsen ledde arbetet i stiftelsen och fattade beslut om vilka projekt som skulle få stöd.

Drottningen tillsammans med stiftelsens styrelse från vänster Jan Lindman, Caroline Cederlöf, Olof Stenhammar, Carl-Gustaf Piehl, Mats Dellham och Kirstine von Blixen-Finecke. Foto: Kungahuset.se

Styrelseordförande:Olof Stenhammar
  
Ledamöter:Kirstine von Blixen-Finecke
Mats Dellham
Carl Gustaf Piehl
Caroline Cederlöf
  
Adjungerad:Therese von Blixen-Finecke, verksamhetschef
  
Revisor:Evy Jakobsson, auktoriserad revisor


Verksamhetschef

Verksamhetschefen rapporterade till styrelsen och identifierade specifika hjälpprojekt och tog in ansökningar från ideella organisationer. Hon sammankallade expertrådet och ansvarade för uppföljning av projekt samt all övrig kommunikation åt stiftelsen, samt hanterade det dagliga arbetet i stiftelsen. Susanne Carlzon var Verksamhetschef från 2013 – maj 2021, varefter Therese von Blixen-Finecke tog över som stiftelsens Verksamhetschef och avslutade den de tre sista åren.

Thérèse Blixen

Expertrådet

Expertrådet bedömde inkomna projektansökningar utifrån stiftelsens ändamål och lämnade rekommendation till styrelsen om prioriterade projekt.

Tove Kjellander

Konsult i barnrättsfrågor

Tove har studerat statsvetenskap och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet, vid the University of Exeter, England och vid Universidad de Valle de México. Hon har sedan 2006 arbetat med barns rättigheter i Sverige och internationellt, bland annat som ansvarig för projektet ”Lyssna.nu”, ett samarbete mellan Bris, Childhood, Ecpat, Rädda Barnen, Plan Sverige, SOS Barnbyar, Unicef och myndigheten Barnombudsmannen, initierat av H.M. Drottningen. Tove har också varit ordförande i ”Nätverket för barnkonventionen”. Som konsult i det egna företaget Vinkelrätt arbetar Tove idag med utbildning, facilitering och projektledning för organisationer, myndigheter och företag som vill stärka sitt arbete för barns rättigheter.Även styrelseledamot i ECPAT Sverige och medlem i World Childhood Foundation Advisory Board.

Lovisa Kim

Socionom och leg. psykoterapeut

Lovisa arbetar för jämlik hälsa med fokus på att barn och unga som behöver det ska erbjudas lätt tillgängligt stöd och behandling. Hon är verksamhetschef för 1825-Terapicenter för unga vuxna och har många års erfarenhet av behandling för unga från sin egen psykoterapimottagning och behandlingsinstitutioner för unga. Tidigare var hon utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och arbetade med att samla, utveckla och sprida kunskap om barnets rättigheter och behov för yrkesverksamma inom områdena föräldraskapsstöd och internationella adoptioner. Hon har också arbetat med tillsyn av adoptionsförmedlingsverksamheten i Sverige och i ursprungsländerna. Lovisa är socionom och leg. psykoterapeut

Wanjiku Kaime Atterhög

Lektor och forskare vid Mittuniversitetet samt grundare och verksamhetschef på House of Plenty Foundation

Wanjiku har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och styra forsknings- och utbildningsprogram för utsatta barn och deras vårdgivare för bl. a. SIDA och FN. Hon har sedan 1997 bedrivit forskning och aktiviteter för rehabilitering och återintegration av utsatta och sexuellt utnyttjade gatubarn genom sitt eget initiativ House of Plenty. Hennes metod har blivit modell för ett Sida International Training program och tillämpas idag världen över. Wanjiku är verksamhetschef för House of Plenty Foundation och var tidigare svensk koordinator och ledarforskare för det EU-finansierade projektet DESIrE som adresserade människohandel för sexuell exploatering i fyra europeiska länder. Hon har dubbla magisterexamina i sociologi från Nairobi University i Kenya och i folkhälsa från Mahidol University i Thailand. Hon har också en doktorsexamen i global hälsa från Uppsala Universitet.

Emilia Molin

VD för BE WTR och grundare av War Child Sverige

Under fyra år byggde Emilia, i rollen som generalsekreterare, upp den internationella hjälporganisationen War Child på den svenska marknaden. War Child, som arbetar med psykosocialt stöd, skydd och utbildning för barn i krig och på flykt. Under sin tid i War Child satt Emilia med i den internationella ledningsgruppen, där hon bland annat fokuserade på organisationskultur samt att stärka genusperspektivet i organisationens program. Emilia är idag del av svenska War Childs styrelse. Hon är VD för ett vatteninitiativ – BE WTR, som arbetar utifrån FNs hållbarhetsmål och slår mot flaskvatten och miljöförstöring. Emilia sitter i styrelsen för Carlsson Bokförlag och är ordförande för Nya Kompisbyrån. Emilia har examen från Berghs School of Communication och är utbildad lärare i italienska. Hon är diplomerad Business Coach och har mer än 20 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring, bland annat för stora uppdragsgivare som Friends och Cancerfonden.