Organisation

Hedersordförande

Hedersordförande är H.M. Drottning Silvia

Styrelse

Styrelsen leder arbetet i stiftelsen och fattar beslut om vilka projekt som ska få stöd.

Drottningen tillsammans med stiftelsens styrelse från vänster Carl-Gustaf Piehl, Mats Dellham, Olof Stenhammar, Kirstine von Blixen-Finecke och Jan Lindman (adjungerad). Fattas från fotot: Caroline Cederlöf. Foto: Kungahuset.se

Styrelseordförande:Olof Stenhammar
  
Ledamöter:Kirstine von Blixen-Finecke
Mats Dellham
Carl Gustaf Piehl
Caroline Cederlöf
  
Adjungerad:Therese von Blixen-Finecke, verksamhetschef
  
Revisor:Evy Jakobsson, auktoriserad revisor

Verksamhetschef

Verksamhetschefen rapporterar till styrelsen och hanterar det dagliga arbetet i stiftelsen, identifierar specifika hjälpprojekt, tar in ansökningar från ideella organisationer, sammankallar expertrådet och ansvarar för uppföljning av projekt samt all övrig kommunikation åt stiftelsen.​ Sedan Maj 2021 är Therese von Blixen-Finecke stiftelsens Verksamhetschef.

Therese von Blixen-Finecke

Expertrådet

Expertrådet bedömer inkomna projektansökningar utifrån stiftelsens ändamål och lämnar rekommendation till styrelsen om prioriterade projekt.

Tove Kjellander

Konsult i barnrättsfrågor

Tove har studerat statsvetenskap och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet, vid the University of Exeter, England och vid Universidad de Valle de México. Hon har sedan 2006 arbetat med barns rättigheter i Sverige och internationellt, bland annat som ansvarig för projektet ”Lyssna.nu”, ett samarbete mellan Bris, Childhood, Ecpat, Rädda Barnen, Plan Sverige, SOS Barnbyar, Unicef och myndigheten Barnombudsmannen, initierat av H.M. Drottningen. Tove har också varit ordförande i ”Nätverket för barnkonventionen”. Som konsult i det egna företaget Vinkelrätt arbetar Tove idag med utbildning, facilitering och projektledning för organisationer, myndigheter och företag som vill stärka sitt arbete för barns rättigheter.Även styrelseledamot i ECPAT Sverige och medlem i World Childhood Foundation Advisory Board.

Lovisa Kim

Socionom och leg. psykoterapeut

Lovisa har många års erfarenhet av behandling och stöd för unga i sin egen psykoterapimottagning och på behandlingsinstitutioner för tonåringar. Hon har tidigare arbetat på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd med att utveckla kunskapsstöd och information om barnets rättigheter och behov för yrkesverksamma inom områdena föräldraskapsstöd och internationella adoptioner. Lovisa har också arbetat med tillsyn av adoptionsförmedlingsverksamheten i Sverige och i ursprungsländerna.

Wanjiku Kaime Atterhög

Lektor och forskare vid Mittuniversitetet samt grundare och verksamhetschef på House of Plenty Foundation

Wanjiku har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och styra forsknings- och utbildningsprogram för utsatta barn och deras vårdgivare för bl. a. SIDA och FN. Hon har sedan 1997 bedrivit forskning och aktiviteter för rehabilitering och återintegration av utsatta och sexuellt utnyttjade gatubarn genom sitt eget initiativ House of Plenty. Hennes metod har blivit modell för ett Sida International Training program och tillämpas idag världen över. Wanjiku är verksamhetschef för House of Plenty Foundation och var tidigare svensk koordinator och ledarforskare för det EU-finansierade projektet DESIrE som adresserade människohandel för sexuell exploatering i fyra europeiska länder. Hon har dubbla magisterexamina i sociologi från Nairobi University i Kenya och i folkhälsa från Mahidol University i Thailand. Hon har också en doktorsexamen i global hälsa från Uppsala Universitet.

Emilia Molin

VD för BE WTR och grundare av War Child Sverige

Under fyra år byggde Emilia, i rollen som generalsekreterare, upp den internationella hjälporganisationen War Child på den svenska marknaden. War Child, som arbetar med psykosocialt stöd, skydd och utbildning för barn i krig och på flykt. Under sin tid i War Child satt Emilia med i den internationella ledningsgruppen, där hon bland annat fokuserade på organisationskultur samt att stärka genusperspektivet i organisationens program. Emilia är idag del av svenska War Childs styrelse. Hon är VD för ett vatteninitiativ – BE WTR, som arbetar utifrån FNs hållbarhetsmål och slår mot flaskvatten och miljöförstöring. Emilia sitter i styrelsen för Carlsson Bokförlag och Kompisbyrån. Emilia har examen från Berghs School of Communication och är utbildad lärare i italienska. Hon är diplomerad Business Coach och har mer än 20 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring, bland annat för stora uppdragsgivare som Friends och Cancerfonden.