Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som med grund i FN:s barnkonvention kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden. Organisationen arbetar i fem regioner runt om i världen samt Sverige och genomför varje år närmare 100 lokala projekt.

Erikshjälpens arbete grundades av pojken Erik Nilsson i Ruda Småland. Erik var blödarsjuk och tillbringade redan som ung mycket tid på sjukhus. Men istället för att tycka synd om sig själv började han sända hälsningar och presenter för att uppmuntra andra sjuka. Namn och adresser fick Erik genom att lyssna på radioprogrammet Barnens Brevlåda med Sven Jerring. Erik dog 1966 och blev bara 37 år gammal, men arbetet han startade lever vidare och i dag får tusentals barn och familjer runt om i världen möjlighet till utbildning, hälsa, trygghet och skydd tack vare det arbete som Erik startade.

I dag är Erikshjälpen en barnrättsorganisation som tillsammans med ett 70-tal lokala partners, i Sverige och internationellt, bedriver arbete för barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Med barnets bästa i fokus och med tydligt rättighetsfokus genomför Erikshjälpen insatser i fem regioner runtom i världen samt i Sverige. De driven även en ideell second hand-verksamhet. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra deras insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga. 

Med stöd från Drottning Silvias Stiftelse jobbar Erikshjälpen sedan några år tillbaka med ett projekt för att stödja barns rätt till trygghet och skydd, hälsa och utbildning flyktingläger i Kachin, Myanmar. Under många årtionden har det varit stridigheter i delar av Myanmar och i delstaten Kachin har ett stort antal civila tvingats fly från sina byar. Man räknar med att cirka 100 000 människor bor i flyktingläger och barnen är mycket utsatta. Det råder matbrist, boendesituationen är svår och tillgången till skolgång dålig.

Projektet syftar till att ge barnen som tvingas växa upp under dessa förhållanden ett bättre liv. Målet är att de barn som bor i flera olika flyktingläger och de närbelägna byarna ska få sina rättigheter uppfyllda, och att barnen ska få tillgång till skolgång inklusive boende och mat under skolterminerna. Förskolebarn i flyktinglägren får möjlighet att gå i förskola. Där får de mat och en trygg plats att vara på medan deras föräldrar försöker hitta en daglig inkomst. I projektet ingår även att stärka skyldighetsbärare, så att de kan vara med och se till att barnens rättigheter uppfylls.

Alla projekt