ECPAT

Som enda organisation i Sverige driver vi ECPAT Hotline, en anmälningssida dit människor anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. ECPAT Hotline tar också ner övergreppsbilder och filmer på barn från nätet samt arbetar även förebyggande och sprider kunskap till barn, ungdomar och föräldrar.

Den snabba ökningen av mängden dokumenterade sexuella övergrepp som vi har sett de senaste åren fortsätter. Samtidigt gör ny teknik att vi kan ta ner många fler övergreppsbilder och filmer från nätet, och därmed bidra till ett minskat lidande för utsatta barn.

Till ECPAT Hotline kan allmänheten anonymt tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn. Syftet är att hitta de barn som utsatts för övergrepp och se till att de får hjälp. Ett annat viktigt syfte är att ta ner övergreppsmaterialet från nätet. Så länge bilderna eller filmerna finns kvar och sprids fortsätter övergreppet. ECPATs analytiker granskar alla tips och klassificerar de som kan bedömas som sexuell exploatering av barn. I relevanta fall skickas de till svensk polis, hotline i annat land eller till Interpol. Bara mellan oktober – december 2021 tog vi emot 1462 tips  vilket var 800 tips av sexuellt exploaterat material av barn på svenska servrar.

Den stora mängden dokumenterade sexuella övergrepp som finns på nätet kräver också att vi aktivt söker efter bilder och filmer. Med hjälp av modern teknik kan vi upptäcka och ta ner mycket större mängder. 2021 gjorde vi 916, 541 bedömningar i Arachnid gällande sexuellt exploaterat material av barn.

Arbetet i ECPAT Hotline ger oss en unik kunskap, kunskap som vi bland annat omsätter till rapporter som i sin tur blir viktiga verktyg för bland annat poliser, beslutsfattare och vuxna i barns vardag.

Med stödet från H.M Drottning Silvias – Care About the Children kan vi utöka Hotline med fler personella resurser. Det innebär att vi kan ta ned större mängd material som minskar lidandet för varje enskilt barn

Alla projekt