Dara Institute, Brasilien

Projektet “psykologisk och pedagogisk rekreation för barn” främjar socioekonomiskt utsatta barns psykologiska, näringsmässiga och fysiska utveckling genom en beprövad och beprövad metod där hela familjen är delaktig.

Projektet psykologisk och pedagogisk rekreation för barn genomförs genom tre steg: identifiering, diagnos och behandling eller remisser. Psykologer och utbildade volontärer möter barnen från socioekonomiskt utsatta familjer och genomför lekfulla aktiviteter som låter barnen dela sina livsvillkor och känslomässiga situationer på ett naturligt sätt så att psykologerna kan identifiera tecken på sårbarhet som kräver uppmärksam vård. Utöver detta tillhandahåller organisationen ett multidisciplinärt team som ger information om de näringsmässiga, pedagogiska, juridiska och sociala aspekterna. 
 
Organisationen använder ett multisektoriellt tillvägagångssätt som har gett dem titeln bästa NGO i Latinamerika. Dessa barn kommer att följas av ett multidisciplinärt team på Daras högkvarter och, vid behov, kommer de att hänvisas till psykologiska kliniker nära sina hem med noggrann övervakning och familjestöd. Förutom att främja en positiv mental hälsa hos barn som får hjälp, och alltid skydda familjer och säkerställa deras konfidentialitet, delas lärdomarna på våra plattformar, 
 
Stödet från Care About the Children kommer att användas för att utöka programmet till ännu fler familjer för att möta den ökade efterfrågan på psykologiskt stöd på grund av covid-pandemin. 

Alla projekt