War Child Project

Överallt i världen växer miljontals barn upp i krig. Ofta tvingas de fly, blir vittnen till våld eller mister någon familjemedlem. Var och en av dessa händelser kan ha allvarlig påverkan på barnens liv. War Child investerar i en fredlig framtid. Vi vill skapa en säker plats att vistas på och hjälper barn att utveckla sin fulla potential, fria från trauman och våld.

Krisen i Syrien är en av de mest förödande konflikter i vår tid. Sedan i mars 2011 har tusentals människor, inklusive många barn, dödats till följd av kriget. Miljontals har tvingats fly från sina hem och lever under extremt utsatta förhållanden. Fler förflyttningar, knappa levnadsförhållanden och den väpnande konflikten har mycket stor påverkan på ett barn. Föräldrar är ofta själva så starkt påverkade att de har svårt att tillräckligt väl skydda sina barn, som utsätts för barnarbete, (sexuellt) våld och värvning till väpnade grupper.

Sedan början av konflikten har War Child gett skydd till syriska barn som påverkats av kriget via sin närvaro i Libanon. Säkrade platser har byggts upp där barnen är skyddade och där de kan träffa kompisar och delta i olika aktiviteter. Eftersom många av barnen har tvingats överge sin skola erbjuds de, via vår verksamhet, att delta i en formell och icke formell stödundervisning för både grundskola och gymnasium. Dessutom deltar barnen i workshops för psykosocialt stöd, enligt War Childs egen, unika metod ”I DEAL”. De får hjälp att bearbeta sina upplevelser och komma över sin rädsla.
De syriska barnen får också en möjlighet att på Säkrade platser leka och delta i aktiviteter som dans, musik och konstklasser. Dessutom erbjuder vi ett stödprogram i hur man bäst skyddar barnen, till föräldrar, social arbetare och lärare.
Med stödet från Drottning Silvias Stiftelse möjliggörs att verksamheten i ett ”Säkrat center” bedrivs under ett år, med stöd till 720 barn och deras anhöriga.

Alla projekt