Ensamkommandes Förbund

Ensamkommandes Förbund arbetar för att underlätta och förbättra livet för ensamkommande och nyanlända barn och unga genom att erbjuda gemenskap och trygghet. Vi är ett socialt nätverk som erbjuder målgruppen verktyg för att de så snabbt som möjligt ska känna sig inkluderade och delaktiga i det svenska samhället. Vi finns idag i 19 kommuner i Sverige.

Ensamkommandes Förbund arbetar för att bryta utanförskap och ofrivillig ensamhet. Därför finns Mötesplats Otto. Otto är en mötesplats i Malmö för ensamkommande och unga nyanlända, men självklart är mötesplatsen öppen för alla att besöka! På Otto vill vi att nya vänskapsband knyts.

Varje vecka har vi runt 20 aktiviteter på Otto, ofta i samarbete med andra föreningar och alltid i samarbete med våra egna volontärer. Vi erbjuder exempelvis läxhjälp, körkortsteori, cv-skrivning, asylrådgivning, engelskakurs, svenskakurs, matlagning, gitarrkurs, workshop om jämställdhet, sex och relationer och tjejgruppsträffar. Otto är även en plats dit man kan komma för att ”bara” ta en kopp kaffe och sitta och snacka med gamla och nya vänner.

Verksamheten och dess utveckling och aktiviteter styrs av målgruppens behov och önskemål, vilket gör att aktiviteter kommer och går. Flexibilitet, kreativitet och våga prova har varit lyckosamma metoder i verksamheten.

Med stöd från Drottning Silvias Stiftelse har vi med projektet ”Tillsammans för en meningsfull fritid” kunnat erbjuda våra deltagare medlemskap i andra föreningar och idrottsklubbar, nya vänner, åka på läger, fira högtider som studenten, jul och Nawroz. Att ha en meningsfull fritid och kunna känna gemenskap och samhörighet tror vi är viktiga delar för att kunna ta sig an ett nytt land och alla dess utmaningar.

Flera besökare har utryckt att Otto är ”som ett andra hem”, vilket får ses som ett bevis på att platsen upplevs som en trygg plats. Ända från starten har engagemanget och drivkraften hos ensamkommande och unga personer med erfarenhet av migration varit det som gjort Mötesplats Otto till den unika plats den är idag.

Tack vare fortsatt stöd från Drottning Silvias Stiftelse har vi kunnat fortsätta utveckla Otto och driva platsen i samma goda kreativa anda som vi hittills gjort. Otto är en viktig plats för många unga som lever i ofrivillig ensamhet och verksamheten med sina olika aktiviteter arbetar för att bryta isolering och motverka utanförskap hos målgruppen ensamkommande och nyanlända unga.

Alla projekt