Bild 1

Scouterna

Scouterna ger över 65 700 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin.

cac1

ActionAid

ActionAid är en internationell organisation som finns i 48 länder. Vår vision är en värld utan fattigdom. Vi tror att alla har förmågan att förändra sitt liv till det bättre. Därför arbetar vi tillsammans med utsatta människor för att skapa långsiktigt hållbara förändringar.

Foto Solvatten kv och barn

Solvatten

Solvatten är en svensk innovation som renar och hettar upp vatten med solljus. Vi genomför nu ett Solvattenprojektet i Kakuma, Kenya där vi fokuserar på att hjälpa framför allt kvinnor och barn, som lever i extrem fattigdom.

Mercia 1

World Childrens Prize

World’s Children’s Prize Foundation utbildar och stärker barn till medmänskliga förändrare som står upp för alla människors lika värde, barnets rättigheter och demokrati. Hittills har 38 miljoner barn i hela världen deltagit, sedan start år 2000.

warchild01

War Child Project

Barn hör aldrig hemma i krig! War Child ger stöd till barn som berörs av konflikter runt om i världen genom att ge dem psykosocialt stöd, utbildning och skydd. Genom kreativa metoder hjälper vi barnen att komma över sin oro.

Sång och trummor

Project Playground

Project Playground är en ideell organisation som verkar för att förbättra utsatta barn och ungas möjligheter i livet genom en meningsfull fritid med fokus på individen. Project Playground startades 2010 och har flera verksamheter i kåkstäder utanför Kapstaden, Sydafrika.

Bild 1 Girls-in-Crowd-Fouta-SN

Tostan

Tostan är en internationell organisation med verksamhet i Senegal och fem andra västafrikanska länder. Genom att undervisa i bland annat mänskliga rättigheter, demokrati, hälsa har människor i tusentals byar själva tagit initiativ till att upphöra med kvinnlig omskärelse och barnäktenskap.

2014-09-25 Gajans o Tuta

Glädjeverkstan

Clowner förgyller sjukhusvistelsen för svårt sjuka barn genom improviserade möten. Våra professionella clowner har lång erfarenhet av att möta barn och vuxna i svåra skeden i livet. Lyhördhet och empati är clownens främsta redskap.

FärgstarkaHälsosamtal3

Färgstarka hälsosamtal

Vi ser inte på utsidan hur eleverna mår – vi måste fråga för att få veta! Det Färgstarka hälsosamtalet är en ny metodik, utvecklad för skolhälsovården, som fokuserar på elevens egen upplevelse av sin livssituation.

NyaLillaErstagården1

Lilla Erstagården

På Lilla Erstagården får svårt sjuka barn och ungdomar – och deras familjer – vård och stöd i livets slutskede.

AllaKvinnorsHus1

Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Förskolan ger barnen i boendet en trygg plats i en tid när mycket annat är kaotiskt.

MentorSverige1

Mentor Sverige

Mentor är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för unga 13-17 år. Den som har en stark framtidstro kan lättare avstå från våld och droger! Organisationen jobbar också med att stötta, utbilda och uppmuntra tonårsföräldrar.

NonViolence1

Non-Violence Project

I 20 år har Non-Violence Project arbetat i länder världen över med konkreta icke-våldsutbildningar. Förhoppningen är att skapa ansvarsfulla unga som leder världen framåt på ett fredligt sätt.

DoorStepSchool1

Door Step School

Organisationen Door Step School arbetar sedan 25 år med att utbilda barn i slummen i Mumbai, Indien. Man ger bland annat stödundervisning till barn som annars riskerar att hoppa av skolan i förtid.

MentorUSA2

Mentor USA

Mentor Foundation USA är en ideell organisation som arbetar med att förebygga drog- och alkoholmissbruk bland ungdomar i utsatta områden. De får samtidigt hjälp att identifiera och uppnå sina livsmål.