Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som med grund i FN:s barnkonvention kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden. Organisationen arbetar i fem regioner runt om i världen samt Sverige och genomför varje år närmare 100 lokala projekt.

Erikshjälpens arbete grundades av pojken Erik Nilsson i Ruda Småland. Erik var blödarsjuk och tillbringade redan som ung mycket tid på sjukhus. Men istället för att tycka synd om sig själv började han sända hälsningar och presenter för att uppmuntra andra sjuka. Namn och adresser fick Erik genom att lyssna på radioprogrammet Barnens Brevlåda med Sven Jerring. Erik dog 1966 och blev bara 37 år gammal, men arbetet han startade lever vidare och i dag får tusentals barn och familjer runt om i världen möjlighet till utbildning, hälsa, trygghet och skydd tack vare det arbete som Erik startade.

I dag är Erikshjälpen en barnrättsorganisation som tillsammans med ett 70-tal lokala partners, i Sverige och internationellt, bedriver arbete för barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Med barnets bästa i fokus och med tydligt rättighetsfokus genomför Erikshjälpen insatser i fem regioner runtom i världen samt i Sverige.

Med stöd från Drottning Silvias Stiftelse genomför Erikshjälpen ett projekt för att stödja barns rätt till utbildning i flyktingläger i Kachin, Myanmar.

Befolkningen i Kachin-provinsen i norra delen av Myanmar har under lång tid plågats av ett inbördeskrig, som beräknas ha fått till följd att omkring 100 000 människor i dag lever som internflyktingar. De flesta lever i små flyktingläger under mycket svåra omständigheter. Via Erikshjälpens projekt får 600 skolbarn och 300 förskolebarn tillgång till säkra boenden, utbildning, mat och psykosocialt stöd. Projektet bidrar till minskad sårbarhet för barnen i flyktinglägren och är en respons på ett akut utbildningsbehov i området.

All projects