Mentor USA

Mentor USA förebygger drog- och alkoholmissbruk bland ungdomar och bygger broar mellan skolor och företag. Tack vare stöd från Drottning Silvias Stiftelse kan nu organisationen ge ytterligare skolklasser mentorer och kontakt med näringslivet.

Mentor USA driver ett unikt mentorprogram för gymnasieelever, i nära samarbete med lärare, föräldrar, myndigheter och näringsliv. Arbetet syftar till att öka ungdomarnas motivation, skolnärvaro och studieresultat och därmed minska riskfyllda beteenden som leder till drog- och alkoholmissbruk. Mentorprogrammet riktar sig mot de ungdomar som är mest utsatta i samhället.

Organisationen matchar gymnasieungdomar med professionella mentorer från olika företag för att skapa en stödjande relation som motiverar till en hälsosam livsstil och introducerar studenter till karriärvägar som de ofta inte hade kännedom om tidigare. Tanken är att kommunikation ska flöda mer effektivt mellan skola, föräldrar, mentorer och adepter och därmed bilda ett skyddsnät för ungdomar.

Alla ungdomar i mentorprogrammet får årligen delta på ett Shattering the Myths-event, som är ett preventionsprogram för att skingra de myter som ungdomar ofta har om droger och alkohol. Under en intensiv och mycket interaktiv dag får ungdomarna bland annat träffa forskare som tillhandahåller fakta om olika droger och hur dessa påverkar kropp, hjärna och andra organ. De får träffa föräldrar som förlorat barn på grund av droger eller alkohol och de får delta i workshops för att lära sig tekniker för att uttrycka sina känslor och erfarenheter i muntligt framträdande.

Tack vare stöd från Drottning Silvias Stiftelse får nu eleverna i ytterligare klasser på Cesar Chavez Charter Schools for Public Policy i Washington DC möjlighet att delta i mentorprogrammet. Skolorna är klassade som så kallade Title One-skolor, vilket innebär att 80 procent av eleverna har gratis eller subventionerade måltider.

Mentor USA ingår i den internationella paraplyorganisation Mentor Foundation, som grundades 1994 av H.M. Drottning Silvia i samarbete med Världshälsoorganisationen. Mentor finns i Sverige, USA, Colombia, Storbritannien, Tyskland, Baltikum och Mellanöstern och genomför också genom olika fältorganisationer projekt i sjuttiotal länder.

All projects