World Children’s Prize – Toi Moi Mêmes Droits

World Children´s Prize (WCP) utbildar och stärker barn så att de som förändrare, som barn och livet ut, kan stå upp för medmänsklighet, alla människors lika värde och barnets/mänskliga rättigheter. Detta med extra fokus på flickors lika rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. De flesta av de hittills 45 miljoner barn som utbildats har varit utsatta barn, som inte visste att de har rättigheter innan de deltog i WCP-programmet. Det årliga programmet avslutas med att miljoner barn genomför sin demokratiska världsomröstning i vilken de utser årets barnrättshjälte. WCP beskyddas av bland andra H.M. Drottning Silvia, statsminister Stefan Löfven, den framlidne Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Graça Machel och Desmond Tutu.

Drottning Silvias Stiftelse möjliggör genom sitt stöd projektet ”Toi Moi Mêmes Droits” (Du Jag Lika Rättigheter), där främst barn men även vuxna i de tre västafrikanska länderna Benin, Burkina Faso och Senegal involveras för flickors lika rättigheter. Projektet vänder sig till barn, familj, lärare och skolledare, lokala traditionella och religiösa ledare samt lokala och nationella skolmyndigheter och departement.

Med hjälp av WCP:s basprogram och -läromedel, samt ett speciellt Toi Moi Mêmes Droits-material utbildas ett urval flickor, pojkar och lärare från alla deltagande skolor. Barnen blir WCP-barnrätts- och TMMD-ambassadörer. Ambassadörerna och deras lärare utbildar övriga elever i sina skolor om barnets och särskilt flickors rättigheter. Ambassadörerna och övriga barn upplyser sina familjer, kompisar och grannar om TMMD och flickors rättigheter, vilker innebär att Toi Moi Mêmes Droits kommer att nå 500 000 – 1 miljon människor med information om barnets rättigheter och flickors lika rättigheter. De lokala ledarna, som är viktiga för att förändring ska kunna nås, utbildas också om dessa frågor.

Röster från flickor som ska utbildas till Toi Moi Mêmes Droits-ambassadörer:

”Där jag bor måste många flickor arbeta mycket hårt. En del vuxna ligger med små flickor. Flickor som jobbar måste ge alla pengar dom tjänar till sina föräldrar, och får ändå knappt mat. Jag låter både vänner och familj läsa Globen*. Den är en skattkista! Jag ser mig själv som en förändrare, för jag står upp för barnets rättigheter. Jag förklarar för min mamma att flickor och pojkar har samma rättigheter.”

Estelle, 12 år, Ecole wa Malgba de Palgré, Burkina Faso

*Globen är WCPF:s globala läromedel

”Jag har aldrig tid att leka för att jag är flicka. Dom säger till mig att tvätta kläder. Sen måste jag diska. Och sen ska jag sopa. En del barn får inte ens gå i skolan eller vara med andra barn. Det är som att dom sitter i fängelse. Många flickor får ingen utbildning och gifts bort. Jag blir lycklig av att vara med i WCP-programmet. Jag är barnrättsambassadör och står upp för barnets rättigheter. Hemma läser jag ur Globen för min familj. Dom lär sig om barnets rättigheter och vi pratar mycket om det.”

Anabelle, 11 år, Ecole Kamboincé, Burkina Faso

 

”Vuxna lyssnar inte när jag försöker säga min mening. Den vanligaste kränkningen av barnets rättigheter här är att barn inte får gå i skolan. Flickor anses inte ha samma värde som pojkar. Vi måste laga mat, diska och städa. Vi måste få föräldrar att respektera alla barns rättigheter lika mycket. Genom arbetet med WCP har jag och mina kompisar delat med oss av kunskaper och jag lärde mig om barns rättigheter, som jag inte kände till innan. Jag låter mina föräldrar läsa Globen, för dom är nyfikna! Jag ser mig själv som en förändrare. Som barnrättsambassadör kämpar jag för barns bästa.”

Jacqueline, 15 år, Ecole Kamboincé, Burkina Faso

All projects