Child10

Child10 är en ideell organisations som identifierar, samlar och stöttar gräsrotsorganisationer runt om i världen som kämpar mot människohandel och exploatering av barn. Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv och stärker det förebyggande, stödjande och åtgärdande arbetet mot exploatering av barn genom riktat verksamhetsstöd samt nationell och internationell samordning.

Var tredje offer för människohandel i världen är ett barn under 18 år. Barn luras, köps och smugglas inom och mellan länder över hela världen för att säljas och säljas för övergrepp och exploatering. Child10 arbetar för att minska människohandel och exploatering av barn för sexuella övergrepp och våldtäkter men också andra former av människohandel som narkotikahandel, stölder, tvångsarbete, tiggeri eller tvångsgifte. Detta görs i huvudsak genom att:

  • Identifiera, stötta och utveckla organisationer som arbetar med direkt stöd till barn och unga som utsatts för eller riskerar att utsättas för människohandel. Detta stöd är såväl finansiellt som organisatoriskt för att stärka verksamheternas effektivitet, långsiktighet och hållbarhet i arbetet.
  • Driva och utveckla nätverk av organisationer för kunskapsutbyte, gemensamma projekt, tvärsektoriellt och internationellt samarbete.
  • Öka kunskap och opinion för att minska människohandel samt stärka barnrättsperspektivet för såväl lokala som internationella aktörer och beslutsfattare i de åtgärder som syftar till att åtgärda och förhindra handel och exploatering av barn.

Child 10 utser årligen 10 organisationer som har identifierats genom en nominerings- och granskningsprocess. Varje organisation får ett ekonomiskt bidrag från Child 10, ett stödprogram för utveckling av organisationens effekt och hållbarhet samt deltagande i nätverk och arbetsgrupper för ett gemensamt arbete och för att öka kunskapen om människohandel med barn.

Stödet från Drottning Silvias Stiftelse syftar till att stärka arbetet med att identifiera och utvärdera de främsta gräsrotsorganisationerna i Europa som arbetar för att motverka exploatering och handel av barn. I projektet ges dessutom fem organisationer i Grekland, Spanien och Turkiet resurser för att stärka och utveckla sin verksamhet för ökad hållbarhet och långsiktighet samt förbättrat skydd till barn på flykt som utsätts för eller riskeras utsättas för människohandel.

All projects