Clownmedicin

Genom att sprida glädje och inbjuda till god stämning utgör clownen en kulturell kanal och en extraresurs för barnet, föräldrar och vårdpersonal i arbetet med att förbättra barnets och familjens mentala hälsa under sjukhusvistelsen. Våra professionella clowner har lång erfarenhet att möta barn och vuxna i svåra skeden i livet.

Clownerna besöker barn på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och Huddinge, på Lilla Erstagårdens barnhospice i Nacka och gör även hembesök tillsammans med barnsjukvården.
Syftet är att underlätta för det sjuka barnet, deras syskon och föräldrar samt personal så att en tung tid på sjukhuset inte blir så svår. Clownerna har möjlighet att avleda vid lättare behandlingsmoment och avdramatisera situationer som kan upplevas som stressfyllda och skrämmande. Vi blir som barnets kompisar som kommer och hälsar på när det är som sjukast eller som de kan se fram emot att få träffa vid nästa besök.
Clownerna blir ett välkommet avbrott och det kan upplevas som mycket lugnande för föräldrarna att se sitt sjuka eller skadade barn skratta eller för barnet att få se sina oroliga föräldrar skratta i en svår stund.

Med stöd från Drottning Silvias Stiftelse möter clownerna barn på avdelning Q62 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Barnen här har drabbats av ben eller armbrott genom olika olyckshändelser eller trafikolyckor. Ofta är både barnen och föräldrarna uppskakade av vad de är med om och ett clownbesök i det läget kan hjälpa till att avdramatisera händelsen.
Vårdpersonalen har berättat att medicineringen av smärtstillande och illamående tabletter går ner när vi har varit på avdelningen. De tycker också att det är lättare att få kontakt med barnen när de har träffat clownerna.

All projects