Engineers Without Borders

Ingenjörer utan gränser arbetar för att möta utmaningar kopplade till målen för hållbar utveckling, både i Sverige och runt om i världen. Genom insatser inom utbildning, jämlikhet, integration, energi, byggteknik, vatten och sanitet strävar vi alltid efter att få en hållbar och långsiktig inverkan med vårt arbete, för lokala samhällen och jorden som helhet.

Ingenjörer utan gränser är en ideell organisation som strävar efter att arbeta och inverka långsiktigt mot FN: s hållbara utvecklingsmål. Med vår tekniska expertis från industri och akademi är vi aktiva både i Sverige och internationellt för att lösa tekniska utmaningar relaterade till ojämlikhet och global utveckling. Tillgången till utbildning av hög kvalitet, minskad ojämlikhet och jämställdhet, hållbar energi och rent vatten och sanitet är några av de viktigaste områdena där vi är aktiva.

Tillsammans med vår partner­organisation Mavuno Project och de lokala myndigheterna i distriktet Karagwe, Tanzania, arbetar vi på bred front för att förbättra utbildningssituationen i distriktet. Vi utvecklar förutsättningarna för lärande vid 131 statliga grundskolor genom att förbättra tillgången till vatten och toaletter, och i senare skeden genom utbyggnad av skolorna och introduktion av datorer. Vi bidrar även till utbyggnaden av Mavunos egna högstadie-/gymnasieskola för flickor, för att fler ungdomar ska få möjlighet att studera på hög nivå. Vi öppnar dörrar till högre utbildning, samtidigt som vi arbetar för att distriktens fattigaste skolbarn får en chans att nå fram till dessa dörrar.

Med stöd från Drottning Silvias Stiftelse kan vi konstruera regnvattentankar vid fem skolor i Karagwe. Dessa samlar upp det regnvatten som faller på skolornas hustak under årets två regnperioder, och lagrar det för användning under de torra månaderna. Parallellt med konstruktionen av regnvattentankar arbetar vi för att ta fram konceptlösningar för vattenrening och toaletter att använda på skolorna. Vi kommer genom detta projekt att se till att det finns dricksvatten till eleverna, vatten till bevattning av skolornas odlingar, vatten till att laga lunch och vatten till rengöring.

All projects